wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Działalność studencka > Akademickie Koło Naukowe Security & Society

Akademickie Koło Naukowe Security & Society (akronim AKNS&S) zostało założone 2015 roku przez studentów kierunku Socjologia Grup Dyspozycyjnych w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównym celem działalności AKNS&S jest rozwijanie zainteresowań studentów, ich aktywizację w działania naukowe i badawcze w środowisku (nie)bezpieczeństwa, integracja środowiska studenckiego z praktykami w obszarze problematyzacji bezpieczeństwa. Członkowie koła naukowego aktywnie włączają się w działalność organizatorską wydarzeń naukowych realizowanych przez Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych IS UWr, organizują własne seminaria oraz wyjazdy integracyjne. Jako koło nawiązaliśmy współpracę z naukowymi kołami studenckimi z Uniwersytetu Łódzkiego, Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Akademii Obrony Narodowej, Wyższą Szkołą Oficerską Wojsk Lądowych im. gen. Tadeusza Kościuszki, Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie oraz Wyższą Szkołą Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron".

Mail ogólny koła: aknsns.uwr@gmail.com

Zarząd:

Przewodnicząca: Nikola Lalek (lalek.nikolaa@gmail.com, tel. 519 799 493)  

Wiceprzewodnicząca: Kamila Jędrzejczyk

Sekretarz: Hubert Głuch

Opiekun naukowy: dr Małgorzata Stochmal (malgorzata.stochmal@uwr.edu.pl)

Statut-Akademickiego-Kola-Naukowego-SecuritySociety (PDF / 225.75 kb) 

Logo

Zapraszamy do śledzenia nas na Facebook, gdzie znajdziecie więcej informacji o działalności Akademickiego Koła Naukowego Security & Society  

https://www.facebook.com/aknsskolonaukowe