wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Działalność studencka > Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej "PO MOC"

działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstało we wrześniu 2016r. z inicjatywy studentów i studentek tego kierunku. Celem Koła jest pogłębianie oraz szerzenie wiedzy dotyczącej pracy socjalnej, poprzez inicjatywy takie jak: organizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych, spotkaniach, czy dyskusjach.

Ponadto istotą działalności podejmowanej w ramach Koła jest:

 To co najważniejsze- LUDZIE:

Aktualnie w Kole działa 34 studentów i studentek pierwszego, drugiego i trzeciego roku pracy socjalnej studiów I-go stopnia.

 

Przewodnicząca: Oliwia Możdżeń : 346279@uwr.edu.pl

I Wiceprzewodnicząca: Dominika Kowalska : 33322@uwr.edu.pl

II Wiceprzewodnicząca: Sara Pokultinis: 334638@uwr.edu.pl

Skarbnik: Olga Matusiak: 331000@uwr.edu.pl

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej: Agata Golczewska: 331720@uwr.edu.pl

Członek Komisji Rewizyjnej: Wiktoria Kamińska: 338706@uwr.edu.pl

Protokolant: Natalia Lazar: 338293@uwr.edu.pl

Social Media: Krzysztof Wrzesiński

 

OPIEKUNKA KOŁA

dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska

mail: monika.wiktorowicz-sosnowska@uwr.edu.pl

 


STATUT AKNSPS "PO MOC"

Kierujemy się słowami Janusza Korczaka:

Być człowiekiem znaczy po­siadać kryształową mo­ral­ność, nieog­ra­niczoną tolerancyjność, do pas­ji po­suniętą pra­cowi­tość, dążyć do ciągłego uzu­pełniania swe­go wyk­ształce­nia, po­magać innym.

KONTAKT: