wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Działalność studencka > Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej

Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej "PO MOC"

działa przy Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Powstało we wrześniu 2016r. z inicjatywy studentów i studentek tego kierunku. Celem Koła jest pogłębianie oraz szerzenie wiedzy dotyczącej pracy socjalnej, poprzez inicjatywy takie jak: organizowanie oraz udział w seminariach, sympozjach, konferencjach, zjazdach naukowych, spotkaniach, czy dyskusjach.

Ponadto istotą działalności podejmowanej w ramach Koła jest:

 To co najważniejsze- LUDZIE:

Aktualnie w Kole działa 34 studentów i studentek pierwszego, drugiego i trzeciego roku pracy socjalnej studiów I-go stopnia.

 

ZARZĄD AKNSPS „Po Moc” 2017/2018

PRZEWODNICZĄCA

Martyna Płowuszyńska (mplowuszynska@gmail.com)

I WICEPRZEWODNICZĄCA

Joanna Pajor (joannapajor@gmail.com)

II WICEPRZEWODNICZĄCA, SKARBNIK

Kornelia Przemyk (kornelia.przemyk@gmail.com )

 

KOMISJA REWIZYJNA AKNSPS „Po Moc” 2017/2018

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI REWIZYJNEJ

Paweł Jakacki (Pawel.jakacki.s@gmail.com )

SEKRETARZ

Marika Kucharczyk (marika2036@wp.pl )

CZŁONEK ZWYCZAJNY

Angelika Kałuża (angelika_k1599@wp.pl)


OPIEKUNKA KOŁA

dr Monika Wiktorowicz-Sosnowska, e-mail: monika.wiktorowicz-sosnowska@uwr.edu.pl


STATUT AKNSPS "PO MOC"

Kierujemy się słowami Janusza Korczaka:

Być człowiekiem znaczy po­siadać kryształową mo­ral­ność, nieog­ra­niczoną tolerancyjność, do pas­ji po­suniętą pra­cowi­tość, dążyć do ciągłego uzu­pełniania swe­go wyk­ształce­nia, po­magać innym.

KONTAKT: