wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Działalność studencka > Koło Inicjatyw Społecznych Studentów

Koło Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego

Założyliśmy Koło Naukowe Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego aby aktywnie zaangażować się w kształtowanie otaczającej nas rzeczywistości. Jesteśmy przekonani, że człowiek nie może rozwijać się w zupełnej izolacji lecz chcielibyśmy żyć w społeczeństwie możliwie jak najbardziej egalitarnym, przyjaznym i otwartym. Istniejące społeczeństwo postrzegamy jako ukształtowane przez siły nad którymi nie mamy kontroli i na potrzeby ludzi, którymi na pewno nie jesteśmy. Zamiast jednak uciekać się do indywidualnych strategii przetrwania, dających nam jedynie pozory sprawstwa i jednocześnie oddzielających nas od siebie, chcemy zaproponować wspólne działanie na rzecz bardziej przyjaznego i rozumnego świata. 

   Nauki społeczne rozmaicie interpretują świat, idzie jednak o to, aby go zmienić. Uważamy, że zaangażowanie w sprawy społeczeństwa jest niezbędnym dopełnieniem wiedzy nabywanej na studiach. Prawdziwa użyteczność zarówno nauk społecznych, humanistycznych oraz ścisłych ujawnia się dopiero w praktycznym działaniu na rzecz zmiany społecznej. Jeżeli społeczeństwo jest naszym własnym tworem, który przeciwstawia się nam jako zewnętrzna siła, to kontrole nad warunkami naszego życia możemy odzyskać jedynie przez świadome zaangażowanie się w tworzące je procesy.

   Chcemy działać na rzecz społeczeństwa otwartego, egalitarnego i solidarnego; na rzecz społeczeństwa wolnego od hierarchii i arbitralnego wykluczenia; takiego, które daje wszystkim realną możliwość dobrego życia i autonomicznego rozwoju, które nikogo nie sprowadza do roli narzędzia realizacji cudzych ambicji. Chcemy działać na rzecz społeczeństwa które szanuje życie w całej jego różnorodności, które nie podporządkowuje go odgórnie narzuconym schematom ale cieszy się jego niewyczerpanym bogactwem. Chcemy wspomagać inicjatywy dążące do odzyskania społecznej kontroli nad materialnymi warunkami ludzkiego życia; Chcemy wspomagać tworzenie dóbr wspólnych jako podstawy dla materialnego i społecznego rozwoju wspólnot; Chcemy wspierać demokratyczną mediacje procesów ekonomicznych jako podstawę dla budowania racjonalnej i sprawiedliwej gospodarki. Chcemy kultywować krytyczny namysł nad stanem obecnym i nieustanną pracę nad zmianą panujących warunków. Chcemy budować społeczeństwo na użytek ludzi.

   Chcemy zmierzyć się z wyzwaniami jakie stawia przed nami współczesny świat ale chcemy to zrobić na naszych własnych zasadach. Niezależnie od wymagań systemu edukacji, rynku pracy czy państwa. Chcemy samodzielnie wyznaczać sobie cele i zasady naszej współpracy. Koło Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego ma być autonomiczną przestrzenią do realizacji naszych własnych pomysłów na aktywny udział w rzeczywistości społecznej.  Wierzymy w możliwość niehierarchicznej samoorganizacji, bez powoływania liderów na których pozycję i karierę pracowaliby pozostali. Chcemy aby wszyscy członkowie oraz członkinie Koła miały równy głos w naszych wspólnych sprawach i żebyśmy wszyscy sprawiedliwie dzielili się wspólną pracą. Chcemy aby działalność w kole była okazją do wszechstronnego rozwoju. Chcemy doskonalić nasze umiejętności komunikowania się z innymi, budowania konsensusu, uwzględniania głosów odrębnych, oddolnego wyznaczania wspólnych celów oraz niehierarchicznej koordynacji działań. Zależy nam, żeby sama organizacja naszego Koła był zmianą jaką chcemy zobaczyć w świecie.

 Statut Koła Inicjatyw Społecznych Studentów Uniwersytetu Wrocławskiego KISS UWr

 Skład zarządu: 

1. Przewodnicząca: Małgorzata Felińska (293303@uwr.edu.pl )

2. Wiceprzewodnicząca: Mariia Pasichnyk (293522@uwr.edu.pl )

3. Skarbnik: Bartłomiej Tkaczyk (323997@uwr.edu.pl )

4. Sekretarz: Małgorzata Kocierz (316452@uwr.edu.pl )

KONTAKT: kisswroclaw@gmail.com  Facebook.com/KissUWr