wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Wymiana studencka > Erasmus Plus > Erasmus 2023/2024 w USA i Kanadzie 

Erasmus w USA i Kanadzie? To możliwe!

W nowej edycji Erasmusa istnieje możliwość wyjazdu do USA i Kanady, nawet na 10 miesięcy. Ta rekrutacja jest niezależna od rekrutacji na europejskiego Erasmusa.

Grant wynosi 700 Euro / miesiąc + koszty podróży

Z Instytutu Socjologii możemy zrekrutować 2 osoby, które przejdą II etap rekrutacji na poziomie uniwersyteckim, jeśli kandydatów będzie więcej niż miejsc przyznanych całemu uniwersytetowi.

W przypadku większej liczby chętnych, kandydaci będą proszeni o przesłanie zaświadczenia o średniej ocen z całości studiów, potwierdzenia znajomości języka obcego (język zajęć lub kraju mobilności) oraz listu motywacyjnego. Na podstawie przedłożonych dokumentów powołana komisja przygotuje listę rankingową i wyłoni uczestników mobilności, zgodnie z liczbą dostępnych miejsc.

 Zgłoszenia można przesyłać do koordynatorki, Katarzyny Kajdanek katarzyna.kajdanek@uwr.edu.pl najpóźniej do 14 lutego 2023.