wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Kierunki i specjalności > Praca socjalna

Praca socjalna

kafelek-800x800-ps-2

Dlaczego ludzie bezdomni są bezdomni? Jak najefektywniej pomóc osobom uzależnionym od alkoholu lub narkotyków? Co zrobić, aby najlepiej zaopiekować się dziećmi, które nie mają rodziców i dać im takie szanse życiowe, jakie mają ich rówieśnicy? A jak opiekować się osobami starszymi i niepełnosprawnymi?

Sylwetka absolwenta

Praca socjalna to kierunek studiów nie tylko odpowiadający na te pytania, ale również uprawniający do wykonywania zawodu pracownika socjalnego. To studia adresowane do wszystkich, którzy chcą się nauczyć pomagać osobom i grupom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dzięki nim dowiesz się, jak kompetentnie i efektywnie zdiagnozować różne problemy społeczne, a także jak skutecznie pomagać tym, których one dotknęły.

Studia te wyposażą Cię w umiejętności niezbędne do realizacji zadań związanych z diagnozą sytuacji i zjawisk będących przyczyną trudnego położenia i wykluczenia jednostek, grup i społeczności lokalnych. Nauczysz się stosowania metod, technik i środków pomocy społecznej, inicjowania nowych form pomocy oraz oceny podjętych działań. Posiądziesz także umiejętność wykorzystywania potencjału i rozbudzania aktywności jednostek, grup i społeczności.

Absolwenci i absolwentki pracy socjalnej są przygotowani do pracy m.in. w ośrodkach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz socjalnych organizacjach pozarządowych i innych.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wymagania:


Ekonomiczne Losy Absolwentów - I stopień


 

Zobacz film przygotowany przez Akademickie Koło Naukowe Studentów Pracy Socjalnej "Po Moc!" i dowiedz się jak wyglądają studia na pracy socjalnej.

Wciąż nie wiesz, który kierunek wybrać? Rozwiąż test, który pomoże Ci podjąć decyzję.

quiz-reklama