wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Kierunki i specjalności > Socjologia

Socjologia

 

kafelek-800x800-s-2

Chcesz zrozumieć dlaczego ludzie zachowują się tak, a nie inaczej? Interesujesz się tym, co dzieje się w społeczeństwie? Zastanawiasz się nad tym, jak współcześnie zmienia się rodzina, chcesz zrozumieć działania polityków albo szukasz odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego duża część naszych kontaktów ze znajomymi przenosi się do sieci? Studia socjologiczne pomagają zrozumieć społeczeństwo i jego strukturę oraz wyjaśniać procesy społeczne i zachowanie ludzi w obliczu zachodzących zmian. Uczą m.in. jak kierować pracą w zespole, komunikować się z otoczeniem oraz jak realizować badania społeczne i rynkowe.

 

Sylwetka absolwenta

Socjologia pomoże Ci zrozumieć reguły i procesy, dzięki którym funkcjonuje społeczeństwo. Studia socjologiczne dadzą Ci wiedzę z zakresu socjologii oraz innych nauk społecznych, a także dostarczą umiejętności związanych z pracą w zespole oraz komunikowaniem się z otoczeniem. Nauczysz się tworzenia analiz społecznych i statystycznych oraz realizacji badań społecznych. Posiądziesz także kompetencje niezbędne do projektowania, monitorowania i weryfikacji programów służących rozwiązywaniu bieżących problemów społecznych.

Program studiów obejmuje przedmioty podstawowe: wstęp do socjologii, ekonomia, psychologia, filozofia społeczna, historia myśli socjologicznej, mikrostruktury społeczne, makrostruktury społeczne, antropologia kulturowa, teorie zmiany społecznej, przemiany współczesnego społeczeństwa polskiego. Wśród przedmiotów kierunkowych znajdują się: metody i techniki badań socjologicznych, podstawy statystyki dla socjologów, analiza danych pierwotnych, analiza danych wtórnych, demografia społeczna, aksjologiczne  problemy zawodu socjologa, seminarium badawcze, współczesne teorie socjologiczne. Przedmioty uzupełniające natomiast to: podstawy logiki, warsztaty komputerowe, encyklopedia prawa, kultura masowa, opinia publiczna i jej badanie, społeczności lokalne, grupy społeczne w miejscu pracy i inne.

Podczas studiów będziesz brać udział w praktykach zawodowych np. w jednostkach gospodarczych, instytucjach naukowo-badawczych i ćwiczeniach terenowych, w ramach których można aktywnie uczestniczyć w badaniach prowadzonych przez instytut w różnych regionach kraju i za granicą (Niemcy, Czechy, Słowacja, Litwa, Białoruś, Ukraina).

Absolwenci i absolwentki mogą podjąć pracę w instytutach badawczych, firmach marketingowych, instytucjach rządowych i samorządowych, organizacjach pozarządowych i mediach. Znajdą zatrudnienie także w urzędach statystycznych i na stanowiskach związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, public relations i reklamą.

Szczegółowe zasady rekrutacji oraz wymagania od kandydatów:


Ekonomiczne Losy Absolwentów - I stopień

Ekonomiczne Losy Absolwentów - II stopień

Wciąż nie wiesz, który kierunek wybrać? Rozwiąż test, który pomoże Ci podjąć decyzję.

quiz-reklama