wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Pracownicy > Profile doktorantów > mgr Jolanta Grębowiec-Baffoni

avatar

mgr Jolanta Grębowiec-Baffoni

Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych

Zainteresowania naukowe:

Publikacje

 1. Grębowiec-Baffoni Jolanta (2016). “Piccolo manuale di Grafologia Morettiana: linguaggio non verbale della scrittura”. Giochidimagia Editore, Cervia. https://books.google.it/books?id=B9wvDAAAQBAJ&hl=pl&source=gbs_navlinks_s
 2. Grębowiec-Baffoni Jolanta, (2011). “Senza carro armato né fucile”. Giuseppe Annacontini (red.), Progedit, Bari. http://www.progedit.com/libro-277.html.
 3. Grębowiec-Baffoni Jolanta (2010). “Studi sulla scrittura in Polonia. L'analisi delle scritture in criminalistica”, Sulla Rotta del Sole Giordano Editore, Mesagne. (http://www.giordanoeditore.it/archivio/_visua0.asp?tcla=TES13)
 4. Cieśla Rafał, Grębowiec-Baffoni Jolanta (2017). “Selected issues in graphology, handwriting examination and their technology in document examination”. Nowa Kodyfikacja Prawa Karnego Tom XLV AUWr No 3784 W, s. 63-80.
 5. Cieśla Rafał, Grębowiec-Baffoni Jolanta (2017). “Sulla questione di competenze dei periti”. Iurisprudentia, Uniwersyste Babes-Bolyaj, România. https://studia.law.ubbcluj.ro/articol/734
 6. Grębowiec-Baffoni Jolanta (2017). “Le lettere di addio. Il contributo interdisciplinare nello studio delle lettere dei suicida”. Śmierć w wielu odsłonach. Problemy wybrane. Redakcja: Żywucka-Kozłowska E., Opalska A, Treder M. KPP Mongrafie, Olsztyn, s. 55-65.
 7. Grębowiec-Baffoni Jolanta (2017). “Społeczno-historyczne uwarunkowania przemocy wobec kobiet we Włoszech a odpowiedzialność państwa”. Ochrona prawna pokrzywdzonego. Redakcja: Kaczmarek T., Filipowska-Tuthill M., Żylińska J., Wyższa Szkoła Prawa im. Heleny Chodkowskiej, s. 613-627.
 8. Grębowiec-Baffoni Jolanta (2016). “Możliwości zastosowania badań pisma w profilowaniu kryminologicznym – psychofizjologiczna i socjologiczna wymowa pisma”. Postępowanie dowodowe w procesie karnym – wybrane zagadnienia. Redakcja Żylińska J, Filipowska –Tuthill M. Wyższa Szkoła Prawa im. H. Chodkowskiej, Wrocław , s. 162-188.
 9. Grębowiec-Baffoni Jolanta (2015). “Saper aude, ovvero sul coraggio di pensare nella contemporanea “macchina sociale”. Zeszyty Naukowe Collegium Balticum nr 9, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin 2015, s. 177-187.
 10. Gabrielli Fabio, Grębowiec-Baffoni Jolanta (2015). “Od tekstu do istnienia: wychowanie młodzieży poprzez dokument filozoficzny”. Współczesna problematyka badań dokumentów. Redakcja: Cieśla Rafał, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Beta-druk, Wrocław, s. 47-58.
 11. Grębowiec-Baffoni Jolanta (2014). “Zjawisko przemocy wobec kobiet we Włoszech na tle uwarunkowań historyczno-społecznych”. Zeszyty Naukowe, Collegium Balticum nr 8, Szczecińska Szkoła Wyższa Collegium Balticum, Szczecin, s. 91-103. http://www.cb.szczecin.pl/wp-content/uploads/2013/07/ZESZTY-NAUKOWY-NR-8.pdf
 12. Grębowiec-Baffoni Jolanta (2012). “Mental, emotional and social disorders in graphism and handwriting pathology. Opportunities for graphological diagnosis in criminalistics andcriminology”. КРИМИНАЛИСТИКАИСУДЕБНАЯЭКСПЕРТИЗА: НАУКА, ОБУЧЕНИЕ, ПРАКТИКА» – Uniwersity of Petersburg, s. 151-176.
 13. Grębowiec-Baffoni Jolanta (2010). “Ofiary ofiar. Ekspresje graficzne mechanizmów regulujących dynamiki psychospołeczne”. Aktualne tendencje w badaniach dokumentów. Redakcja Z. Kegel. Katedra Kryminalistyki, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław, s. 199-212.

Obszary badawcze

Stypendia i granty

Kariera

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Zainteresowania naukowe:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: