wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Projekty naukowe > COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego

Projekt „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego” kierowany przez dr hab. Adama Mrozowickiego, prof. UWr (z Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego) otrzymał finansowanie w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki OPUS (edycja 19). Będzie on realizowany w ramach konsorcjum, w którym liderem jest Uniwersytet Wrocławski, zaś partnerem Instytut Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej (kierownik: dr Jan Czarzasty) w latach 2021-2024. W ramach projektu przewidziano również współpracę z zespołem prof. Valerii Pulignano z Centrum Badań Socjologicznych Katolickiego Uniwersytetu w Leuven realizującym projekt ERC ResPecTMe (Researching Precariousness across the Paid/Unpaid Work Continuum). Wysokość finansowania to ponad 1,2 mln złotych.

W ramach projektu zbadane zostaną społeczno-ekonomiczne konsekwencje pandemii COVID-19 i post-pandemicznego kryzysu dla świata pracy w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem perspektywy pracowników. Socjologowie i socjo-ekonomiści przeanalizują świadomość społeczno-ekonomiczną Polaków w sytuacji (post-)pandemicznej, doświadczenia biograficzne oraz strategie radzenia sobie ze zmianami pracowników i pracownic edukacji, służby zdrowia, pomocy społecznej i logistyki, a także konflikty i dialog społeczny oraz sposoby ich prezentowania w dyskursie medialnym w trakcie i po pandemii. Zaplanowano badania sondażowe CATI na ogólnopolskich próbach losowo-warstwowych (dwie edycje, w 2021 i 2023 roku), realizację 90 biograficznych wywiadów narracyjnych oraz 13 zogniskowanych wywiadów grupowych (z komponentem prognostycznym) w trzech badanych branżach, a także krytyczną analizę dyskursu odzwierciedlonego w doniesieniach medialnych w latach 2020-2023 dotyczących efektów pandemii oraz kryzysu społeczno-gospodarczego w trzech sektorach. 

W efekcie zrealizowanych badań, zespół badawczy UWR-SGH przeanalizuje, w jakim stopniu pandemia zadziałała jako akcelerator istniejących już wcześniej trendów, zwłaszcza takich jak prekaryzacja zatrudnienia, automatyzacja i cyfryzacja pracy (w tym wzrost znaczenia pracy zdalnej), erozja dialogu społecznego oraz poszerzanie dyskursów indywidualizujących doświadczenia zawodowe, a jakim zaś doprowadziła do nowych zjawisk na rynku pracy, świadomości społeczno-ekonomicznej Polaków oraz ich związanych z pracą strategiach życiowych. Oprócz publikacji naukowych, zorganizowane zostaną seminaria związane z upowszechnianiem wyników badań wśród szerokiej publiczności, w tym związkowców, pracodawców i kadry zarządzającej w badanych sektorach. W projekcie zaangażowani zostaną zarówno badaczki i badacze na wczesnym etapie kariery naukowej oraz doświadczeni naukowcy  i naukowczynie. Do udziału w wybranych aktywnościach w ramach projektu, w tym seminariów projektowych, zaproszeni zostaną również studenci i studentki.