wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Projekty naukowe > NCN Miniatura - Wzór nowoczesnego rolnika a wdrażanie innowacji biologicznych w gospodarstwach indywidualnych

Projekt NCN MINIATURA - "Wzór nowoczesnego rolnika z wdrażanie innowacji biologicznych w gospodarstwach indywidualnych.", kierownik projektu dr inż. Barbara Szczepańska, wysokość grantu 45 859zł, okres realizacji grudzień 2019-grudzień 2020.

Opis projektu:

Cel badań pilotażowych: ustalenie, na ile rolnicy z gospodarstw od 5 do 50 ha, utrzymujący stałe kontakty z otoczeniem rynkowym, utrwalają wzór nowoczesnego rolnika (ukształtowany w okresie PRL-u), a na ile pod wpływem informacji z różnych źródeł (rodzina, sąsiedzi, media) modyfikują swoje przekonania i zachowania rynkowe, wdrażając innowacje biologiczne. Nawiązując do klasyfikacji OECD (Podręcznik Oslo, 2005), nowe odmiany roślin rolniczych można zaliczyć do innowacji. 

Dla rolnictwa indywidualnego w Polsce innowacje biologiczne mają kluczowe znaczenie: 1) nowe odmiany w największym stopniu odpowiadają za przyrost plonów; 2) wraz ze zmieniającymi się wzorami żywieniowymi wzrasta znaczenie uprawy odmian o odpowiednich jakości smakowej i zdrowotnej; 3) coraz mocniej akcentuje się kwestię środowiskową, co sprzyja uprawie odmian bardziej odpornych na patogeny i dostosowanych do lokalnych warunków pogodowo-klimatycznych. Nowe odmiany są jakościowo lepsze z punktu widzenia wymagań człowieka, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia kosztów produkcji rolniczej (Bujak 2014). W świetle badań gospodarstwa słabo związane z rynkiem, o małej powierzchni (najczęściej do 5 ha), których użytkownicy posiadają inne źródła dochodów, nie są zainteresowane wdrażaniem innowacji (Jóźwiak 2012).

Kluczowe jest pytanie: jakie bariery należy pokonać by gospodarstwa średnie o pow. od 5 do 50 ha, które stanowią większość w kraju, były skłonne wprowadzać innowacje? W gospodarstwach tych nie działa przymus ekonomiczny, często mają różne źródła dochodu, zatem trzeba rozpoznać czynniki, które mogą sprzyjać innowacjom oraz te, które są głównymi barierami dla ich wprowadzenia. Cele szczegółowe: 1) określenie społecznych i kulturowych czynników, które wpływają na odmienny stosunek do wdrażania innowacji biologicznych. 2) zdiagnozowanie jakie źródła wiedzy o innowacjach są dla rolników najważniejsze i najbardziej przekonujące, zachęcają do ich wprowadzania: rodzina, sąsiedzi, doradcy rolni, przedstawiciele firm zaopatrujących rolników w przemysłowe środki produkcji, kontrahenci z rynków zbytu, definiujący parametry produktów roślinnych nabywanych od rolników.