wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Projekty naukowe > PROJEKT NCN MINIATURA „Przekraczając (nie)widzialne granic. Doświadczenie awansu klasowego w biografiach jednostek” kierowniczka projektu: dr Justyna Kajta wysokość grantu: 15 730 zł; okres realizacji: październik 2020-październik 2021

Projekt skupia się na biograficznym doświadczaniu awansu klasowego. Wykorzystując założenia metodologii teorii ugruntowanej oraz metody biograficznej, w ramach projektu planowane jest przeprowadzenie wywiadów biograficzno-narracyjnych z osobami, które doświadczyły awansu klasowego i wychowały się w rodzinach rolniczych i robotniczych, a obecnie związane są zawodowo z jednym z trzech pól społecznych: akademickim, sztuki lub biznesu. Awans klasowy jest często prezentowany jako pożądany indywidualny sukces. Nie umniejszając pozytywnym aspektom ruchliwości społecznej, warto jednak zwrócić uwagę na złożoność przekraczania (nie)widzialnych granic klasowych i przyjrzeć się temu, w jaki sposób jest ono odczuwane i doświadczane przez jednostki: jak wpływa na ich tożsamość, poczucie, tego, kim są, ich relacje ze „starym” i „nowym” światem. Dotychczasowe badania uwzględniające doświadczanie awansu klasowego wskazują, że awansowaniu towarzyszą często takie emocje, jak niepewność, strach, poczucie wyobcowania, poczucie winy wynikające ze „zdrady” swojej klasy pochodzenia, syndrom oszusta (impostor syndrome). Wywiady pilotażowe prowadzone w ramach projektu pozwolą wstępnie zobaczyć, na ile takie emocje i doświadczenia będą pojawiały się w polskim kontekście, jakim językiem jednostki opowiadają o swoich ścieżkach edukacyjnych i zawodowych oraz na ile same siebie lokują w obrębie konkretnych klas społecznych, biorąc pod uwagę, że w Polsce dyskusja o klasach i świadomość klasowa nie są powszechne.