wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Projekty naukowe > Wrocławska Diagnoza Społeczna

Wrocławska Diagnoza Społeczna

Wrocławska Diagnoza Społeczna to kompleksowe, reprezentatywne badanie jakości życia wrocławian - zarówno pod kątem funkcjonowania ich gospodarstw domowych, jak i dobrostanu indywidualnego.
Realizuje ją zespół socjologów z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod kierownictwem dr. Jacka Pluty.
Poprzednie edycje badań - z 2010 i 2014 roku - zaowocowały złożonym i wieloaspektowym obrazem działania miejskiej społeczności. W 2010 roku badacze skupili się na identyfikacji nowych problemów społecznych w przestrzeni miasta (przede wszystkim w szeroko rozumianej sferze konsumpcji w systemie miejskim) oraz na współczesnych przemianach zjawisk już dobrze znanych (ubóstwo, bezrobocie) po to, by wesprzeć powstawanie strategii rozwiązywania problemów społecznych miasta (publikacje z projektu: http://www.mops.wroclaw.pl/projekty-i-programy/zrealizowane/179-wroclawska-diagnoza-problemow-spolecznych). W 2014 roku badacze zdecydowali się nieco zmienić perspektywę - ujmując Wrocław jako "drugie miasto" (takie, które nie pełni globalnych funkcji metropolitalnych, lecz funkcjonuje raczej jako regionalna metropolia) przyglądali się jego roli w sferze konsumpcji systemu miejskiego, zwłaszcza w aspekcie kultury, i jej społecznym zróżnicowaniom (publikacja z projektu: http://scholar.com.pl/sklep.php?md=products&id_p=2516).
Wrocławska Diagnoza Społeczna 2017 jest realizowana w momencie szczególnym dla Wrocławia. Po pierwsze, zakończył się wieloletni cykl wielkich imprez, które ustaliły markę miasta (w 2016 roku ESK, w 2017 The World Games) i pozostawiły wiele doświadczeń i lekcji, które teraz trzeba przepracować. Po drugie, w toku prac nad nową strategią miasta okazało się, że mieszkańcy oczekują nowej opowieści o mieście, bo idea "Wrocławia - miasta spotkań" już się wyczerpała, lecz jeszcze nie ma pomysłu, co mogłoby ją zastąpić. Po trzecie, wrocławianie są świadkami znaczącego napływu imigantów ze wschodu, co wobec autostereotypu tolerancyjnego i otwartego miasta z jednej oraz radykalizującej się narracji politycznej z drugiej strony, stawia społeczność miejską i jej liderów wobec realnych wyzwań wielokulturowości.
Realizacja badań społecznych w tak wrażliwym dla miasta i jego społeczności momencie jest wyzwaniem, które podejmujemy tym chętniej, gdyż jesteśmy przekonani, że pozyskana z nich wiedza będzie sprzyjać refleksji nad tym gdzie jesteśmy i w jakim kierunku - jako społeczność miejska - zmierzamy.

W tej edycji będziemy się w szczególny sposób przyglądać kwestiom:
a) skali obciążenia gospodarstw domowych problemami społecznymi,
b) oceny jakości życia,
c) kapitału społecznego,
d) miasta jako przestrzeni życiowej,
e) „Miejskej Agory” i społeczeństwa informatycznego,
f) kapitału ludzkiego,
g) polityki miejskiej w perspektywie średniookresowej,
h) stosunku do mniejszości,
i) oferty kulturalnej miasta oraz skłonności mieszkańców do konsumpcji kultury w tym w ramach Europejskiej Stolicy Kultury 2016 i The World Games 2017.

Badania rozpoczną się 1 września 2017 roku i potrwają przez około dwa miesiące. Wykonawcą pomiaru na próbie N=2000 mieszkańców jest firma BIOSTAT z Rybnika. Wszystkich wrocławian, którzy zostaną poproszeni o udział w badaniu zachęcamy do wyrażenia zgody. Koleżanki i kolegów akademików zainteresowanych wynikami zachęcamy do śledzenia aktualności na stronie Instytutu Socjologii oraz w repozytorium Uniwersytetu Wrocławskiego (http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/dlibra).

Wyniki Wrocławskiej Diagnozy Społecznej udostępnione