wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Konferencja SBOW-CLS 2024

[ENG version below]

Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Critical Labour Studies Network, wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Komitet Badawczy 44 „Ruchy pracownicze” Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji pt. „Społeczne granice pracy: krytyczne badania nad światem pracy w czasach wielokryzysu” (https://socialboundariesofwork.pts.org.pl/pl/), która odbędzie się we Wrocławiu w dniach 16-18 października 2024 roku.

Siódma edycja konferencji współorganizowana jest z siecią krytycznych badań nad pracą (Critical Labour Studies, CLS, https://criticallabourstudies.org.uk/). Sieć CLS została założona w 2004 roku jako kolektyw mający na celu zapewnienie platformy dla współpracy, radykalnych badań i kształcenia. Wspólna konferencja poświęcona będzie analizie relacji pomiędzy światem akademickim i światem pracy w warunkach nakładających się na siebie i wzmacniających kryzysów społeczno-ekonomicznych.

Ogłoszenie konferencyjne jest w załączniku. Zgłoszenia referatów przyjmujemy do 1 marca 2024 r.  poprzez formularz konferencyjny:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLtPRutB-Iowy1sjhM-uFuiFgtA-TEBN_Zji4NEwnU98HrSQ/viewform

Jesteśmy otwarci na propozycje grup tematycznych, które należy przesłać do 15 stycznia 2024 roku do organizatorów konferencji na adres: socialboundariesofwork@gmail. W zgłoszeniu grupy należy podać: imię/nazwisko i afiliacje osób organizujących grupę, email, tytuł grupy, streszczenie (300-500 słów).

W imieniu Komitetu Organizacyjnego i Rady Naukowej konferencji serdecznie zapraszamy do nadsyłania zgłoszeń i prosimy o przekazanie dalej naszych ogłoszeń.

W imieniu organizatorów i organizatorek a także swoim raz jeszcze serdecznie Państwa zapraszamy!

Z serdecznymi pozdrowieniami!

Zarząd PTS o. Wrocław

 

The Department of the Sociology of Work and Economic Sociology at the Institute of Sociology of the University of Wrocław, the Sociology of Work Section of the Polish Sociological Association, the Critical Labour Studies Network, the Wrocław branch of the Polish Sociological Association and the Research Committee 44 "Labour Movements" of the International Sociological Association invite you to participate in the international conference entitled "Social Boundaries of Work. Critical Labour Studies in the Times of a Polycrisis", to be held in Wrocław on 16-18 October 2024.

The seventh edition of the conference is co-organised with the Critical Labour Studies (CLS, https://criticallabourstudies.org.uk/) network. The CLS network was founded in 2004 as a collective to provide a platform for collaboration, radical research and education. The joint conference will explore the relationship between academia and the world of work in the midst of overlapping and reinforcing socio-economic crises.

The conference announcement is attached. Paper submissions are accepted until 1 March 2024 via the conference form:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfLtPRutB-Iowy1sjhM-uFuiFgtA-TEBN_Zji4NEwnU98HrSQ/viewform

We are open to proposals for thematic groups, which should be sent by 15 January 2024 to the conference organisers at socialboundariesofwork@gmail. The group submission should include: name and affiliations of the people organising the group, email, group title, abstract (300-500 words).

On behalf of the Organising Committee and the Scientific Council of the conference, we warmly welcome submissions and ask you to pass on our announcements.

On behalf of the organisers, you are cordially invited!

Best wishes!
Board of the PTS Wroclaw

social_boundaries_of_work_2024_slajd_1

 

social_boundaries_of_work_2024_slajd_2b-1

Poster