wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Miasto - wyspy szczęśliwe? Jakość życia na wrocławskich osiedlach w świetle Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017. 

Miasto - wyspy szczęśliwe? Jakość życia na wrocławskich osiedlach w świetle Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017. 

Zaproszenie na marcową Socjologiczną Niedzielę w Panato Café

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław, Fundacja 2Bfair, Sekcja Socjologii Miasta PTS oraz Panato Café serdecznie zapraszają na panel dyskusyjny w ramach cyklu Socjologiczne Niedziele w Panato Café; pt. Miasto - wyspy szczęśliwe? Jakość życia na wrocławskich osiedlach w świetle Wrocławskiej Diagnozy Społecznej 2017, który odbędzie się w niedzielę, 4 marca 2018 roku o godzinie 17:00 w Panato Café (Wrocław, ul. Jedności Narodowej 68a). 

W dyskusji wezmą udział: dr hab. Izabela Mironowicz (urbanistka, Wydział Architektury PWr), Aleksander Obłąk (Radny Osiedla Nadodrze), Joanna Sikorska (managerka kwartału na Przedmieściu Oławskim oraz dr Jacek Pluta (Instytut Socjologii UWr, koordynator zespołu badawczego WDS 2017).  

Trzecia edycja badań z cyklu Wrocławskich Diagnoz Społecznych (2017) przypadła na szczególny dla Wrocławia czas. Po pierwsze, w stosunku do jej drugiej edycji z 2014 roku, nastąpił obserwowalny wzrost znaczenia narracji związanych z wyznaczeniem nowych celów rozwojowych dla Wrocławia. Ujawniły się one przy okazji prac nad Strategią Wrocław 2030. Hipoteza jaka zawarta została we wnioskach z przeprowadzonych przy tej okazji badań opinii mieszkańców, to między innymi konieczność reorientacji 
celów polityk miejskich, które winny uwzględniać wzrost znaczenia kwestii związanych z tworzeniem jakości życia poprzez polepszenie podstawowych usług miejskich w sferze środowiska, transportu oraz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miasta. Podczas kolejnego spotkania z cyklu Socjologiczne niedziele w Panato Cafe chcemy poświęcić uwagę wątkom opisującym jakość życia osiedlowego Wrocławia. Są to przede wszystkim: 
- poczucie zadowolenia z miejsca zamieszkania
- aktywność lokalna i stosunek do Rady Osiedla
- problemy i sytuacje trudne w miejscu zamieszkania
- komponenty jakości życia na poziomie lokalnym i wspólnotowym 

Wyniki badań przedstawi i dyskusję poprowadzi dr Jacek Pluta. Do wspólnej dyskusji zapraszamy gości - badaczy oraz praktyków zarządzania życiem osiedlowym. Nasze zaproszenie przyjęła prof. Izabela Mironowicz - urbanistka, redaktorka opracowania Analiza funkcjonalna osiedli Wrocławia, Aleksander Obłąk z Rady Osiedla Nadodrze oraz Joanna Sikorska, która piastuje pierwszą we Wrocławiu, a być może także w kraju funkcję managera kwartału na osiedlu Przedmieście 
Oławskie. 

Serdecznie zapraszamy do dyskusji! 

plakat-marcowe-panato-2018-1