wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Międzynarodowa konferencja naukowa: Polskie pogranicza w procesie przemian cz.5

Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza we współpracy z Centrum Interdyscyplinarnych Studiów o Polsce na Uniwersytecie Europejskim Viadrina we Frankfurcie n. OdrąUrzędem Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego, Centrum Projektów Europejskich w Warszawie, Wspólnym Sekretariatem Programu Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014-2020 oraz Biurem Łącznikowym Wolnego Państwa Saksonia we Wrocławiu  zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej:

„POLSKIE POGRANICZA W PROCESIE PRZEMIAN cz.5”

która odbędzie się w dniach 23-24.05.2018 r. we Wrocławiu w Instytucie Socjologii UWr (ul. Koszarowa 3, sala 240).


Program konferencji - PL (PDF / 2.59 Mb)

Programm Polnische Grenzraume (PDF / 2.58 Mb)

Inwitacja do debaty 

Konferencje „Polskie pogranicza w procesie przemian” sięgają po pierwszy jubileusz. Kolejna edycja, przewidziana na 23-24 maja 2018 roku, będzie stanowić V spotkanie znawców problematyki. W świetle dotychczasowych doświadczeń reprezentują oni kilka dyscyplin naukowych, rekrutują się z najważniejszych ośrodków akademickich w Polsce, co równie ważne – z uczelni i instytucji zlokalizowanych na pograniczach oraz z sąsiednich państw, co poszerza postrzeganie wielu kwestii, umożliwia wyjście poza opłotki krajowego myślenia i umożliwia spojrzenie na polskie pogranicza z perspektywy zagranicznych sąsiadów.

„Polskie pogranicza w procesie przemian” zyskały stałych bywalców, którzy wraz z upływem czasu zgłaszają pogłębione ujęcia wcześniej referowanych spraw lub wnoszą nowe tematy. „Polskie pogranicza w procesie przemian” przyciągają też klerkowskie kwiaty jednej nocy, czyli autorów nawiązujących jedynie doraźnie, na bieżąco - do realizowanego przez siebie projektu, do niezwykłego wydarzenia, do pominiętych lub niesłusznie zapomnianych idei, które ci badacze wnoszą często na stałe w ramy subdyscypliny i do dorobku socjologii pogranicza.

Materiały z każdej konferencji, po uzyskaniu pozytywnej recenzji, są publikowane w ramach serii monograficznej. Zawartość tomów wydanych w latach 2008, 2011, 2014, 2017 dokumentują Załącznik 1 (PDF / 182.02 kb)  Załącznik 2 (PDF / 161.47 kb). W przypadku piątej edycji „Polskich pograniczy w procesie przemian” organizatorzy są skłonni przygotować kolejny tom, bo rozwój nauki polega na pogłębianiu poznania i tworzeniu syntez dotychczasowego dorobku dla tych, co w przyszłości będą chcieli sięgnąć po więcej. Istnieje także możliwość opublikowania referatów w zeszycie tematycznym punktowanego czasopisma „Forum Socjologiczne”, ale to sprawa do dyskusji.

Zapraszając do V konferencji „Polskie pogranicza w procesie przemian” podkreślamy, że o jej ostatecznym kształcie i przebiegu rozstrzygają wespół organizatorzy i uczestnicy, zarówno, gdy wprost nawiązują do tytułu konferencji oraz kwestii/pytań podniesionych w tym wprowadzeniu, jak i wówczas, gdy zgłaszane propozycje, przy pierwszym oglądzie sytuują się na obrzeżach tematu polskie pogranicza w procesie przemian. Ale na tym często polega rozwój nauki, bo to wskazani przez Znanieckiego eksploratorzy, najpełniej wnoszą nowe idee. Po upływie prawie ćwierćwiecza od ukazania się pierwszych tekstów nawiązujących w tytule lub tylko pośrednio – w toku rozważań –do socjologii pogranicza, nie można już kwestionować jej istnienia i tego, że funkcjonuje na równych prawach z innymi subdyscyplinami socjologii. Jednak naukowo-instytucjonalne okrzepnięcie socjologii pogranicza na zewnątrz, prowadzi nie tylko do petryfikacji dotychczasowych rozstrzygnięć. Przeciwnie, w wielu przypadkach zgłaszane są nowe ujęcia w podstawowych kwestiach, choć za wcześnie jeszcze mówić o zmianie paradygmatów. Zasygnalizuję tu jedynie, że jeśli kiedyś koncentrowano uwagę na wyróżnianiu przygranicza bądź pogranicza, to z czasem pojawiły się różne typologie pograniczy w ich związkach z granicami, koncepcje transgranicza a nawet krajobrazów przygranicznych. Co jednak w największym stopniu stało się przedmiotem polemik i nowych propozycji – to próby poszukiwania pograniczy z dala od granic państwowych, wszędzie tam, gdzie występują nowe zjawiska społeczno-kulturowe lub gdzie licznie skupiają się imigranci – tak w wyniku własnych wyborów, jak i w konsekwencji decyzji podejmowanych przez władze państwowe.

 W świetle ideologii europejskiej polskie pogranicza powinny przekształcać się w transgranicza. Jednak obrazy z rzeczywistości zakłócają sielankowe wizje, formułowane na gruncie europeizmu. Szereg wydarzeń, poczynając od 1997 r. kiedy to Polska w ramach procesów przystosowawczych przed przyłączeniem do Unii Europejskiej zaczęła osłabiać relacje ze wschodnimi sąsiadami, stawia pod znakiem zapytania, to znów wspiera euromyślenie o pograniczach, bo należy też pamiętać, że na procesy społeczno-gospodarcze na pograniczach istotny wpływ miało pełne włączenie Polski do strefy Schengen w 2007 r., a później uruchamianie oraz zawieszanie umów o małym ruchu granicznym z ograniczaniem versus poszerzaniem grupy beneficjentów.  Co jednak dla prowadzonych tu rozważań należy uznać za równie ważne, to poznanie możliwości pogłębiania przekraczającej granice współpracy wszędzie tam, gdzie poczęły kształtować się transgranicza. Okazało się bowiem, że konsekwencje otwartych i przepuszczalnych granic mogą być odmiennie oceniane w przypadku bezpośrednich sąsiadów. Dzieje się tak dlatego, bo w konkury z ideologią europejską wchodzi klasyczna ekonomia i codzienna racjonalność. A wtedy narodowo-państwowi sąsiedzi zaczynają oceniać transgraniczne partnerstwa także z perspektywy osiąganych korzyści i ponoszonych strat.

 

Organizatorzy proponują, żeby referaty koncentrowały się wokół zgłoszonych poniżej zagadnień a równocześnie zapraszają do zgłaszania innych jeszcze pomysłów.

 

 

  Kierownik Naukowy Konferencji

                                                                                                    Profesor Zbigniew Kurcz


 

Sekretarz konferencji:

dr hab. Julita Makaro julita.makaro@interia.pl,

dr hab. Elżbieta Opiłowska elżbieta.opiłowska@uwr.edu.pl    

sekretariat techniczny:

Anna Łęska anna.leska@uwr.edu.pl

plakat-konferencja-Polskie-Pogranicza


Wymagania edytorskie:

Referaty do publikacji w recenzowanym tomie proszę przesłać w formacie doc. lub docx. na adres elzbieta.opilowska@uwr.edu.pl  do 30 września 2018 roku. Nadesłane artykuły powinny spełniać następujące wymogi edytorskie:

objętość do ok. 6 000 słów

Do artykułu należy dołączyć streszczenie w języku angielskim. Prosimy o dołączenie noty biograficznej o objętości do 200 znaków