wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Międzynarodowa konferencja naukowa Sąsiedztwa III RP – Białoruś

Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz

Sekcja Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

Wrocławski Oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego

zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

„SĄSIEDZTWA III RP – BIAŁORUŚ”

która odbędzie się w dniach 5–6 kwietnia 2018 roku we Wrocławiu.


 Program


Wprawdzie sąsiedztwa są zjawiskiem temporalnym, trudno nie zauważyć, że porządkują one rzeczywistość społeczną. Chociaż sąsiedzi nie zawsze są widoczni, to jednak zawsze są nośnikami jakiegoś emocjonalnego ładunku. Według Richarda Grathoffa, „sąsiedzi przejawiają się w szczególnej postaci intersubiektywności jako najbliżsi Inni poza obrębem milieu. Wyznaczają oni granice i pogranicza milieu”. Mając na względzie rozległość materiału, jaki udaje się zebrać badaczom społecznym w odniesieniu do polskich pograniczy – owych pomostów między dwoma krajami i społeczeństwami – można przypuszczać, że nie mniej interesujące i treściwe okażą się rozważania poświęcone większym całościom – sąsiedztwom.

Takie ujęcie problemu zachęca do refleksji nad pytaniem o sposoby praktykowania poszczególnych sąsiedztw III Rzeczpospolitej. Realizacji powyższego celu służy cykl konferencji naukowych, organizowanych przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcję Socjologii Etniczności PTS oraz Wrocławski Oddział PTS. Wyrażamy nadzieję, że spotkania te obejmą swym zasięgiem wszystkich sąsiadów Polski – dotychczas udało się zrealizować sesje poświęcone sąsiedztwu polskolitewskiemu (2011), polsko-czeskiemu (2012), polsko-ukraińskiemu (2014), polsko-rosyjskiemu (2015) oraz polsko-słowackiemu (2018), na rynku wydawniczym pojawiły się zaś stosowne publikacje (wydanie tomu polsko-słowackiego planowane jest na grudzień b.r.). Więcej informacji na temat wszystkich zbiorów można znaleźć na stronie internetowej Wydawnictwa Gajt: www.gajt.com.pl, a także na końcu niniejszego pliku. zaproszenie_ (PDF / 1.03 Mb)

Mamy nadzieję zainteresować zaproponowaną przez nas problematyką możliwie szerokie grono badaczy, ale także publicystów oraz innych ekspertów i przedstawicieli instytucji zajmujących się współczesnym, tj. po 1989 roku, obliczem sąsiedztwa Polski z Białorusią, widzianym przez pryzmat zagadnień o charakterze społecznym. Naszą ambicją jest zebranie tych osób – Polaków, Białorusinów i przedstawicieli innych narodów – w jednym czasie i miejscu celem wygłoszenia przez nich swych referatów oraz dostarczenie im sposobności do wymiany poglądów. Wzorem poprzednich spotkań, dołożymy starań, aby na zakończenie poszczególnych sesji nie zabrakło czasu na pogłębione dyskusje nad zaprezentowanymi referatami. Planujemy wydanie recenzowanego zbioru artykułów o sąsiedztwie polsko-białoruskim.

Proponujemy, aby Państwa wystąpienia koncentrowały się na kwestiach stanowiących o społecznym obliczu sąsiedztwa polskobiałoruskiego w mijającym ćwierćwieczu. Prezentowane referaty mogłyby zatem dotyczyć takich kwestii, jak:

- problemy społeczne na transgraniczu polsko-białoruskim;
- społeczny wymiar współpracy polsko-białoruskiej;
- sytuacja Polaków na Białorusi i Białorusinów w Polsce;
- obraz Polski i Polaków na Białorusi oraz Białorusi i jej mieszkańców w Polsce;
- sąsiedztwo polsko-białoruskie w kontekście idei Europy Środkowej;
- wątki polskie w białoruskiej oraz białoruskie w polskiej literaturze, sztuce, filmie;
- płaszczyzny wzajemnego zainteresowania Polaków i Białorusinów – sobą oraz krajem sąsiada.

Na końcu niniejszego załącznika znajdują się spisy treści tomów z cyklu Sąsiedztwa III RP, które ukazały się dotychczas. Mamy nadzieję, że również one pozwolą Państwu zorientować się w bogactwie tematyki składającej się na interesujące nas zagadnienie społecznego oblicza polskich sąsiedztw. zaproszenie_ (PDF / 1.03 Mb)

Patronat naukowy konferencji: prof. Zbigniew Kurcz
Organizatorzy konferencji: dr hab. Julita Makaro, dr hab. Marcin Dębicki
Sekretarz naukowy konferencji: dr Kamilla Dolińska
Językami konferencji są język polski i angielski.

Opłata konferencyjna wynosi 350 zł (dla doktorantów i gości z Białorusi – 250 zł) i obejmuje: obiady (5 i 6 IV), napoje podczas
konferencji, zwiedzanie wybranych obiektów Muzeum UWr (5 IV), publikację artykułu w tomie pokonferencyjnym (po przejściu procesu recenzyjnego). Organizatorzy nie pośredniczą w rezerwacji noclegów.

Zgłoszenia tematów wystąpień oraz abstrakt (maks. 1000 znaków) prosimy wysyłać do 15 lutego 2018 roku na adres:
Uniwersytet Wrocławski
ul. Koszarowa 3, 51-149 Wrocław
lub na adres e-mail: sasiedztwa@wp.pl

O akceptacji referatu poinformujemy do 25 lutego 2018 roku.

 - Karta-zgloszeniowa (DOC / 49.66 kb)

 - Program