wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > O granicach i pograniczach w czasach koronawirusa: SocjoPercepcja vol. 19

SocjoPercepcja vol. 19 | “Tęsknię za Tobą, sąsiedzie... O granicach i pograniczach w czasach koronawirusa”

Wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Sekcja Socjologii Etniczności PTS, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Ośrodek Badań Regionalnych i Obszarów Pogranicza we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław i Muzeum Współczesnym Wrocław serdecznie zapraszają do udziału w majowym spotkaniu SocjoPercepcji pt. “Tęsknię za Tobą, sąsiedzie... O granicach i pograniczach w czasach koronawirusa”, które odbędzie się 26 maja (środa) o godz. 18:00  na platformie ZOOM.

Prowadzenie: dr hab. prof. UWr Marcin Dębicki i dr hab. prof. UWr Elżbieta Opiłowska (Uniwersytet Wrocławski)

Gościnie/goście:

- prof. dr hab. Katarzyna Stokłosa (Uniwersytet Południowej Danii, Sønderborg)
- dr hab. prof. AGH Dariusz Wojakowski (Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków)

Komentarz: dr hab. prof. UwB Małgorzata Bieńkowska (Uniwersytet w Białymstoku)

Granice i pogranicza stały się ostatnio, szczególnie w dobie pandemii COVID-19, przedmiotem wzmożonych zainteresowań wielu aktorów: mieszkańców terenów przygranicznych, polityków, działaczy lokalnych i mediów. W tym okresie uwidoczniła się ponownie rola państwa jako „pana przestrzeni” (Faist 2010), gdy władze centralne podejmowały decyzje o zamykaniu lub otwieraniu ruchu transgranicznego. Granice, które w doświadczeniu wielu mieszkańców Unii Europejskiej były dotąd niedostrzegalne i nieodczuwalne, ponownie stały się obiektem refleksji, a rozstrzygnięcia polityków znów determinowały praktyki obywateli. Przy tym należy podkreślić, że dotkliwość tych ograniczeń była różna – od zmiany urlopu po brak możliwości spotkania się z rodziną, udania się do pracy czy szkoły. W odpowiedzi na narzucone odgórnie ograniczenia, w regionach pogranicza zorganizowano protesty, wyrażające sprzeciw wobec przyjętych „ponad głowami obywateli” regulacji.

Wspomniane procesy przyniosły równoczesny wzrost aktywności badawczej: swoisty wysyp artykułów, publikacji i konferencji zogniskowanych wokół tej, jak się okazało, palącej kwestii. Zainteresowania naukowców problematyką granic i pograniczy nie są jednak nowe – w różnych momentach odnotowywano silniejszy lub słabszy renesans border(land) studies w ramach różnych dyscyplin i perspektyw, które stały się interdyscyplinarnym polem badawczym. Dlatego też potrzebna jest refleksja teoretyczna nad aparatem pojęciowym i kierunkami badań w studiach nad granicami i pograniczami. Taki cel przyświecał wydanej w 2020 roku publikacji pt. Studia nad granicami i pograniczami. Leksykon, w której autorki i autorzy reprezentujący różne dyscypliny zmierzyli się z zagadnieniami teoretyczno-metodologicznymi i omówili kluczowe zjawiska zachodzące na pograniczach europejskich. Leksykon jest pierwszym wydanym w języku polskim syntetycznym opracowaniem tej problematyki.

Majowa SocjoPercepcja poświęcona zostanie dyskusji z Autorkami i Autorami haseł opublikowanych w Leksykonie. Wraz z zaproszonymi gośćmi będziemy rozmawiać o nowych kierunkach badawczych w studiach nad granicami i pograniczami oraz o wpływie pandemii Covid-19 i związanych z nią restrykcji na życie codzienne mieszkańców pograniczy i na współpracę transgraniczną.

Link do spotkania: https://zoom.us/j/96104864992?pwd=YVc1aEp5NWR4c2t6REJqSlNRaUM0UT09 

socjopercepcja-19_Obszar-roboczy-1