wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > O gustach w SocjoPercepcji - zaproszenie na spotkanie 

Polskie Towarzystwo Socjologiczne, o. Wrocław, Muzeum Współczesne Wrocław oraz Strefa Kultury Wrocław serdecznie zapraszają na ostatnie już w tym roku akademickim spotkanie z cyklu „SocjoPercepcja”. Dyskusja pt. O gustach się nie dyskutuje? Gusta i style życia oczami socjologa? odbędzie się 16 czerwca o godz. 17:00 w Muzeum Współczesnym Wrocław (pl. Strzegomski 2a, Beautiful Tube, I piętro).

W prowadzonej przez dra Michała Cebulę (Instytut Socjologii UWr) rozmowie wezmą udział:

Agata Bachórz - adiunktka w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Gdańskim, członkini zespołu Pomorskiego Centrum Badań nad Kulturą, autorka książki o polskiej turystyce do Rosji, współautorka opracowań na temat uczestnictwa w kulturze Polaków, badaczka praktyk jedzeniowych.

Aleksandra Drabina-Różewicz  - doktorantka w Instytucie Socjologii UWr Przygotowuje pracę doktorską na temat kobiecości i męskości w biografiach młodych pracowników. Obserwatorka i badaczka popkultury, autorka publikacji dotykających problematyki kultury popularnej oraz płci i rynku pracy.

W potocznym odbiorze, gust (to, co się komuś podoba) nie podlega osądowi, gdyż jako „naturalny odruch” nie daje się logicznie uzasadnić. Gusty i wybory z nimi związane uważa się za kwestię indywidualną. W praktyce jednak, na co zwracają uwagę socjologowie, nasze upodobania stanowią swoisty „język”, w jakim komunikuje się społeczeństwo. To w nich i poprzez nie tworzą się społeczne tożsamości, rozpoznania „swoich” i „obcych”, nawiązują relacje i więzi czy też wyrażają światopoglądy i ideologie. Sfera gustów i szerzej stylów życia ukrywa bogactwo znaczeń i kodów kulturowych, które rzadko kiedy są w pełni uświadamiane przez swoich nosicieli.

W spotkaniu, w którym wezmą udział socjolożki zajmujące się kulturą i konsumpcją, chcemy zastanowić się, czego możemy dowiedzieć się o polskim społeczeństwie, przyglądając się codziennym wyborom i praktykom ludzi, w sferze konsumpcji, czasu wolnego i tzw. uczestnictwa w kulturze?

Czy współczesne style życia są przejawem daleko posuniętej indywidualizacji i demokratyzacji w dostępie do dóbr i aktywności – przedmiotem refleksyjnego „planowania”, czy też, jak sugerują inni, stanowią sposób, w jaki przejawiają się dziś podziały klasowe i hierarchie społeczne (niewidoczne na pierwszy rzut oka, gdyż dotykające sfery mentalnej i nawykowej)? Czy styl życia to bardziej kwestia wyboru, czy też zewnętrznych determinacji (w tym ze strony reklamy i marketingu)? Jakie style życia możemy dostrzec w społeczeństwie i na ile są one uwikłane w podziały o charakterze klasowym a na ile w podziały innego rodzaju (etniczne, wiekowe, płciowe itp.)? Jak gust i styl życia zmieniają się w czasie i w zależności od kontekstu? Czy można mówić o hierarchii gustu? Na ile w stylach życia ujawniają się procesy umasowienia kultury a na ile jej różnicowania? Oraz w końcu, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim, jak spójny i trwały styl życia?

W swoich rozważaniach pragniemy połączyć ogólną refleksję z konkretem badań empirycznych, prezentowanych przez uczestników spotkania.

Wstęp wolny

SocjoPercepcja_vol8_plakat