wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Odpowiednie dać rzeczy słowo. Przedmioty w perspektywie pojałtańskiej. Wrocław  13 i 14 czerwca 2024 

Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polish Memory Studies Group, wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Fundacja Urban Memory (projekt MultiMemo) zapraszają na konferencję Odpowiednie dać rzeczy słowo. Przedmioty w perspektywie pojałtańskiej”, która odbędzie się 13 i 14 czerwca 2024 we Wrocławiu.

W XX wieku społeczeństwo polskie przeszło wiele znaczących wydarzeń polityczno-gospodarczych, które skutkowały masowymi migracjami, przymusowymi przesiedleniami i pośpiesznymi ucieczkami. W ich następstwie społeczeństwo polskie stało się w dużej mierze społeczeństwem postmigracyjnym, którego członkowie naznaczeni są zjawiskami wykorzenienia i niepamięci, zerwaniem ciągłości pokoleniowej i egzystencją w miejscach o przerwanych strukturach długiego trwania.

Świadectwami, towarzyszami, ale często i utrudnieniami owych doświadczeń migracyjnych – były i nadal są (choćby w ramach procesów postpamięci) różnego rodzaju rzeczy – funkcjonalne, sentymentalne, swojskie/obce. Podczas proponowanej konferencji chcielibyśmy się zastanowić przede wszystkim nad rolą rzeczy w procesach zmiany sprowokowanych decyzjami pojałtańskimi, chociaż uwzględniamy też inne perspektywy czasowe, zwłaszcza te współczesne.

Interesują nas zagadnienia związane z życiem kolejnych pokoleń na ziemiach przyłączonych do Polski w wyniku rozstrzygnięć konferencji w Jałcie i Poczdamie. Chcielibyśmy także poruszyć zagadnienia pozbawionych dziedziców rzeczy żydowskich czy pozostałości innych kultur regionalnych i etnicznych obecnych w granicach obecnej Polski. Istotnym celem konferencji będzie też przeanalizowanie procesów tabuizowania, zawłaszczania i odkrywania tych świadectw w przestrzeni publicznej i prywatnej, zarówno w Polsce, jak i szerzej – w Europie.

Chcemy także podjąć temat rzeczy z punktu widzenia migracji wewnętrznych, często o charakterze klasowym, które w okresie PRL naznaczały biografie kolejnych pokoleń, migrujących przede wszystkim ze wsi do miast.

Zapraszamy przedstawicielki i przedstawicieli takich dyscyplin jak socjologia, literaturoznawstwo, kulturoznawstwo, historia, historia sztuki czy muzealnictwo do refleksji nad społecznymi i kulturowymi kontekstami owych (realnych lub istniejących w narracjach) przedmiotów, nad relacjami i zależnościami, jakie zachodzą między nimi a ich posiadaczami czy społecznościami w których istnieją; nad obejmującymi je procesami pamięci i zapomnienia.

Proponowane obszary tematyczne (niewyczerpujące interesującej nas problematyki):

Terminarz:

Zgłoszenie (za pomocą załączonej karty zgłoszenia) prosimy przesłać na adres mailowy:

konfrzeczy@urbanmemoryfoundation.org

Nie ma opłaty konferencyjnej. Organizatorzy nie zapewniają noclegu ani posiłków, natomiast podczas przerw kawowych dostępne będą napoje i przekąski.

Organizatorzy planują wydanie tomu specjalnego wysokopunktowanego czasopisma naukowego zawierającego artykuły przygotowane na podstawie wybranych referatów.

Organizatorzy:

Zakład Socjologii Pogranicza Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, Polish Memory Studies Group, wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz Fundacja Urban Memory (projekt MultiMemo, finansowany przez UE – program CERV).

Komitet organizacyjny:

Kontakt: konfrzeczy@urbanmemoryfoundation.org

Konferencja_rzeczy_FB