wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Panato Cafe - Fenomen zaręczyn

 Fenomen zaręczyn

fenomen-zareczyn

Na najbliższym spotkaniu w ramach „Socjologicznych Niedziel w Panato Café” podejmiemy kwestie związane z zaręczynami w dobie zróżnicowanych biografii intymnych i elastyczności struktur rytualnych. Proces formowania małżeństwa, rozumiany jako pierwsze stadium życia małżeńsko-rodzinnego, nigdy nie był wyłącznie sprawą prywatną jednostek. Pomimo iż obowiązujący przez stulecia scenariusz zawiązywania związku intymnego został po II wojnie światowej gruntownie przemodelowany, to nadal podlega regulacjom społecznym. Przedmiotem wystąpienia dr Iwony Przybył będzie zakres modyfikacji i przeobrażeń praktyk obyczajowych w obszarze rytuału ślubnego w latach 1945-2014 w Polsce, przede wszystkim na obszarze ziemi lubuskiej i wielkopolskiej. Szczególny nacisk zostanie położony na zmienną popularność oświadczyn i zaręczyn, ich scenariusze oraz na redefinicję znaczenia, jakie przypisują narzeczeństwu kobiety i mężczyźni w zależności od przebiegu znajomości przedślubnej.

Istotę narzeczeństwa, zasady jego powoływania, czas trwania i treść można wyjaśnić jedynie w odniesieniu do instytucji małżeństwa. Prezentacja uzyskanych danych empirycznych może zatem posłużyć jako podstawa do refleksji na temat zakresu przemian roli kobiet i mężczyzn w trakcie doboru matrymonialnego, a przede wszystkim kondycji rodziny współczesnej.

Tym razem, podczas spotkania współorganizowanego przez wrocławski oddział Polskiego Towarzystwa Socjologicznego i Sekcję Socjologii Rodziny PTS, w dyskusji moderowanej przez Iwonę Taranowicz udział wezmą: dr Iwona Przybył (Instytut Socjologii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz mgr Aleksandra Drabina – Różewicz (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego).

 Spotkanie odbędzie się w niedzielę,  17 grudnia 2017, o godzinie 17.00 w Panato Café (Wrocław, ul. Jedności Narodowej 68a).

 Serdecznie zapraszamy do dyskusji!