wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Płeć to płeć? Współczesne dyskursy i praktyki genderowe

                                              plakat-konferencyjny-plec-to-plec-1-1

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Socjologii Płci i Rodziny

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław

Redakcja Czasopisma Naukowego „Fabrica Societatis”

zapraszają na ogólnopolską konferencję

 

Płeć to płeć? Współczesne dyskursy i praktyki genderowe

Wrocław,  27 października 2022

Instytut Socjologii UWr

"Płeć to płeć? Współczesne dyskursy i praktyki genderowe" będzie już dziesiątą konferencją organizowaną przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław. Wcześniejsze spotkania były poświęcone społeczno-kulturowym aspektom płci, ciała i cielesności, seksualności, intymności, emocji, rodzicielstwa oraz różnych form relacji międzyludzkich. Tym razem chcielibyśmy powrócić do tematyki pierwszej konferencji i zająć się płcią w kontekście dyskursów oraz praktyk społecznych.

 

Program konferencji

 

Proponujemy trzy główne bloki tematyczne:

1) Płeć w refleksji teoretycznej

-  płeć, płcie, płciowość – zmiany perspektyw teoretycznych

-  współczesne zróżnicowanie tożsamości płciowych

-  płeć, seksualność, klasa – perspektywy intersekcjonalne

 

2) Płeć we współczesnym dyskursie publicznym

- gender jako element „wojny kulturowej”
- genderowa panika moralna,

- płeć w języku – ciągłość i zmiany
- społeczna percepcja płciowości


3) Płeć w codziennych praktykach społecznych
- socjalizacja do ról płciowych – rodzinna, szkolna, rówieśnicza, medialna, religijna itp.
- płeć w systemie edukacyjnym
- zmienność form relacji społecznych związanych z kobiecością i męskością
- ciało upłciowione, płciowe strategie korporalne

- współczesne praktyki macierzyństwa i ojcostwa

- gender i technologie oraz innowacje technologiczne.

Pozytywnie zrecenzowane artykuły, prezentujące wystąpienia konferencyjne, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Fabrica Societatis”.


 

 

 

 

RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

 

dr hab. Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)

dr Paweł Czajkowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr Robert Florkowski (AWF Poznań)

dr hab. Magdalena Grabowska, prof. zw. IFiS PAN (PAN Warszawa)

dr hab. Jacek Kochanowski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Katarzyna Leszczyńska, prof. AGH (AGH Kraków))

dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Katarzyna Suwada (Uniwersytet im. M. Kopernika w Toruniu)

dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

     

SEKRETARZ KONFERENCJI:

dr Aleksandra Drabina - Różewicz (Uniwersytet Wrocławski)

 

KOSZT UCZESTNICTWA – 170,00 PLN (w przypadku zmiany formuły obrad opłata ulegnie zmianie)

 

WAŻNE DATY:

Do 10 września 2022 – nadsyłanie propozycji referatów wraz z abstraktami na adres konferencjezspiruwr@gmail.com

formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www.socjologia.uni.wroc.pl

Do 17 września 2022 – uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu propozycji

Do 5 października 2022 - uiszczenie opłaty konferencyjnej

Do 31 grudnia 2022 – przysyłanie artykułów do publikacji. Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 40 tys. znaków ze spacjami

Do 25 października 2022 – przesłanie prezentacji multimedialnej w formacie .ppt na adres konferencjezspiruwr@gmail.com (o ile uczestnicy planują posługiwać się tym narzędziem)

27 października 2022 – konferencja

 

Jednocześnie organizatorzy konferencji  zastrzegają możliwość zmiany formuły obrad – ze stacjonarnej na online - w związku z trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji wynikającym ze stanu zagrożenia epidemicznego.