wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Prof. Michael Burawoy w IS UWr! 

W dniach 28-31 maja 2018 roku Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego odwiedzi Profesor Michael Burawoy. Profesor Burawoy jest światowej sławy socjologiem pracy, ruchów społecznych oraz metodologiem badań społecznych. Wizyta Profesora Burawoya jest współfinansowana ze środków Miasta Wrocławia w ramach programu Visting Professors, fundusz Scientiae Wratislavienses. Wizyta dofinansowana jest również ze środków Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego, Dziekana Wydziału Nauk Społecznych, Dyrektora Instytutu Socjologii, a także z funduszy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego (Sekcji Socjologii Pracy oraz Oddziału Wrocławskiego).  


28.05.2018 

10:00 – 12:00: Seminarium naukowe o charakterze otwartym dla studentów i licealistów  (na bazie przygotowanych przez prof. Burawoya lektur), temat seminarium: Public Sociology – why do we need it? Miejsce: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3, sala 234 - obowiązują zapisy, zaintresowanych prosimy o email: juskajta@gmail.com

17:00 – 19:00: Otwarty wykład popularno-naukowy „The Public University – A Battleground for Real Utopias”. Miejsce: Barbara, ul. Świdnicka 8B

29.05.2018

10:00 - 13:00: otwarte seminarium naukowe dla studentów, doktorantów, pracowników naukowych wrocławskich uczelni: „What can we learn from cases? Extended case method in social sciences”. Miejsce: Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, ul. Koszarowa 3,  sala:  240obowiązują zapisy, zaintresowanych prosimy o email: juskajta@gmail.com

30.05.2018

Dzień wolny i indywidualne spotkania z pracownikami IS UWr.

 

Plakat-Michael-Burawoy

 

Profesor Michael Burawoy jest światowej sławy socjologiem pracy, ruchów społecznych oraz metodologiem badań społecznych. W zakresie socjologii pracy rozwinął oryginalną analizę procesu i ideologii pracy w warunkach fordowskiego modelu kapitalizmu monopolistycznego oraz gospodarki planowanej w krajach realnego socjalizmu. Jego badania porównawcze prowadzone m.in. w USA, RPA, na Węgrzech oraz w Zambii należą do klasyki współczesnej socjologii gospodarki, bez której trudno wyobrazić sobie rozwój obu dyscyplin w czasach współczesnych. W zakresie socjologii ruchów społecznych do jego największych osiągnięć należy analiza „kontrruchów” (w sensie K. Polanyiego) kontestujących procesy neoliberalnej globalizacji. Jego istotnym wkładem w międzynarodową dyskusję socjologiczną jest wprowadzenie metodologii „socjologii publicznej”. Zasadza się ona na aktywnym, refleksyjnym, uczestniczącym i krytycznym dialogu z różnego rodzaju odbiorcami wiedzy naukowej, w tym przede wszystkim reprezentantami społeczeństwa obywatelskiego. Ponadto, na uwagę zasługuje stworzona przez Profesora Burawoya „extended case method” (metoda poszerzonego studium przypadku), która jest nowatorską metodą badań jakościowych z wykorzystaniem obserwacji uczestniczącej oraz refleksyjnej interwencji w świat badanych. 

Profesor Burawoy jest laureatem licznych nagród naukowych oraz dydaktycznych, jedynym autorem ośmiu monografii naukowych (z których przynajmniej dwie – Manufacturing Consent (1979) oraz Extended Case Method - 2009 uznać można za przełomowe dla nauk społecznych) i ponad stu trzydziestu artykułów naukowych. Był profesorem wizytującym w wiodących ośrodkach naukowych m.in. w USA, Egipcie, RPA, Francji, Tajwanie i na Węgrzech. W latach 2003-2004 był Przewodniczącym Amerykańskiego Towarzystwa Socjologicznego, zaś w latach 2010-2014 pełnił funkcję Przewodniczącego Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego.