wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Seminarium SGH-UWr: Polacy pracujący w czasie wielokryzysu. 

Zakład Socjologii Ekonomicznej Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie we współpracy z Zakładem Socjologii Pracy i Gospodarki Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zapraszają na seminarium pt. „Polacy pracujący w czasie wielokryzysu. Wyniki badań panelowych 2021 i 2023.”

Seminarium odbędzie się w poniedziałek, 29 maja 2023, w Gmachu głównym SGH (al. Niepodległości 162, sala 152), godz. 13:00-17:00.

Prosimy o rejestrację pod adresem: https://forms.office.com/e/CYAhM7tbKh

Istnieje możliwość udziału w seminarium zdalnie. Link do spotkania na platformie MS Teams zostanie przekazany osobom, które wskażą zdalny udział w procesie rejestracji.

 

Streszczenie tematyki spotkania

Mimo oficjalnego końca pandemii COVID-19 ogłoszonego na początku maja b.r. przez WHO jej skutki społeczne i gospodarcze są nadal odczuwalne. Wiele z nich pozostanie z nami zapewne na długo, niektóre być może na zawsze, inne z kolei już ustąpiły lub wkrótce miną. Trzy lata, które upłynęły od wybuchu epidemii tworzą pewien dystans pozwalający na próbę oceny tego szczególnego wydarzenia. Mamy możliwość dokonania takiej oceny na podstawie empirycznych dowodów, jakie zbieraliśmy od początku 2021 r. w ramach projektu COV-WORK (Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego) poświęconego przemianom pracy, życia i świadomości zbiorowej w szczycie pandemii, podczas jej wygasania i jednoczesnego wyłaniania się nowych kryzysów powodowanych wojną w Ukrainie, wysoką inflacją czy kryzysem energetycznym. Wielość tych niepokojących zjawisk występujących równolegle daje asumpt, by twierdzić, że funkcjonujemy obecnie w realiach wielokryzysu.   

Przez dwa lata zrealizowaliśmy ponad sto indywidualnych wywiadów biograficznych, eksperckich i fokusowych a ponadto unikatowe panelowe badanie sondażowe na ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej w dwóch falach: 2021 i 2023. Badania panelowe, ze względu na bariery organizacyjne i finansowe, są obecnie w  naukach społecznych rzadkością, dlatego z satysfakcją przedstawiamy wyniki sondażu tego typu, który został niedawno zamknięty. Rezultaty mogą zaskakiwać, a zarazem jednak nie dziwią. Jesteśmy świadkami i ciągłości, i zmiany. Więcej na ten temat powiemy 29 maja na seminarium w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, na które serdecznie zapraszamy. Wydarzenie odbędzie się w formule hybrydowej.

Kończąc dodamy, że badania panelowe mieszczą się w ramach tematu „Polacy pracujący”, realizowanego przez członków naszego zespołu (zarówno z SGH jak UWr) od roku 2003. Temat objął dotychczas kilkanaście badań finansowanych przez Ministerstwo pracy, Ministerstwo finansów, Fundację im F. Eberta, Konfederację „Lewitan”, związki zawodowe (zarówno OPZZ jak NSZZ ”Solidarność”), KBN i NCN. W aktualnym panelu zostały wykorzystane dwa wskaźniki, obecne we wszystkich tych badaniach: wskaźnik kultury organizacyjnej przedsiębiorstw i wskaźnik normatywnych wizji gospodarki.  

logo_UWr_sghncn

Seminarium odbywa się w związku z realizacją projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki projektu NCN OPUS „COV-WORK: Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”, nr umowy NCN UMO-2020/37/B/HS6/00479.