wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Smart City: SocjoPercepcja vol.6

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław, wraz z MWW Muzeum Współczesnym Wrocław, Recepcją (Strefą Kultury Wrocław) oraz Sekcją Socjologii Miasta PTS zaprasza wszystkich zainteresowanych na dyskusję pt. "Smart City – między technologią, ideologią a partykularnymi interesami", która odbędzie się 14 kwietnia 2019 roku o godz. 17:00 w Recepcji(podwórko, ul. Ruska 46). 

W rozmowie moderowanej przez dra Dawida Krysińskiego (Instytut Socjologii UWr) wezmą udział: dr Paweł Nowakowski (Instytut Politologii UWr, ASM Centrum Badań i Analiz Rynku) - koordynator projektu H2020 "SMEthod - Segmenting SMEs for better innovation support", kierownik działań badawczych w licznych projektach finansowanych przez Komisję Europejską i dotyczących problematyki smart city orazdr hab. Mateusz Błaszczyk, prof. UWr (Instytut Socjologii UWr) - m.in. autor książki "W poszukiwaniu socjologicznej teorii rozwoju miast" oraz wieloletni współpracownik instytucji samorządowych.

Ostatnie lata przyniosły zauważalny wzrost popularności idei tzw. miast inteligentnych, która rozprzestrzeniła się nie tylko w Europie, ale też poza jej granicami. Refleksja nad paradygmatem „smart city” zwykle wychodzi od zmiany technologicznej, która ułatwia automatyzację i optymalizację zarządzania infrastrukturą miejską. Niejednokrotnie jednak towarzyszy temu normatywne przekonanie, że możliwości oferowane przez innowacje technologiczne powinny służyć ogółowi miejskiej społeczności, poprawiając jakość życia mieszkańców, czy też włączając ich we współrządzenie miastem. Niekiedy dochodzi nawet do oderwania idei „smart” od innowacji technologicznych i przesunięcia akcentu na sferę relacji społecznych, tolerancji, otwartości czy bezpieczeństwa socjalnego.
Warto zatem zauważyć, że – po pierwsze – „smart” strategie wdrażane na poszczególnych kontynentach są bardzo odmienne. Modele europejskie, amerykańskie czy azjatyckie różnią się proporcjami aspektów traktowanych jako wyznaczniki „inteligentnej miejskości” – począwszy od implementacji innowacyjnych technologii w sferę zarządzania miastem, poprzez rolę partycypacji społecznej, aż po specyfikę lokalnej przedsiębiorczości, poszanowanie środowiska naturalnego, jakość życia, a nawet kształt praktyk społecznych. Po drugie, coraz częściej polityka miejska wykorzystuje paradygmat „smart city” jako naczelny element strategii rozwojowych i wizerunkowych, mających służyć przyciąganiu kapitału inwestycyjnego oraz podnoszeniu atrakcyjności miasta w oczach obecnych i potencjalnych mieszkańców.

Ten synkretyczny i zróżnicowany charakter idei „smart city” rodzi szereg pytań, którym warto poświęcić nieco więcej uwagi. Jakie są bowiem korzyści i zagrożenia, które wynikają z ekspansji technologicznej w miastach? Czy warto w tym względzie podążać za miastami chińskimi, zrywając z imitacyjnym naśladownictwem ośrodków zachodnioeuropejskich? Jak to się stało, że idea „miasta inteligentnego” jest często łączona z zagadnieniami, które mają niewiele wspólnego z nowoczesnymi technologiami? Ile w miejskiej inteligencji faktycznej troski o mieszkańców, a ile zabiegów marketingowych lub gry interesów? Czy „smart city” staje się następcą idei „miasta kreatywnego”? I wreszcie, jaka przyszłość czeka miasta oraz ich obywateli w kontekście postępujących przemian technologicznych? Na te pytania będziemy poszukiwać odpowiedzi na naszym kwietniowym spotkaniu.

Zachęcamy do udziału!

SocjoPercepcja-Recepcja-vol6-plakat-online