wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > SocjoPercepcja w Recepcji - o reformie edukacji

Polskie Towarzystwo Socjologiczne, o. Wrocław, Muzeum Współczesne Wrocławia, Strefa Kultury Wrocław zapraszają na październikowe spotkanie z cyklu SocjoPercepcja w Recepcji: "Edukacja, reforma, rzeczywistość. O zamierzonych i niezamierzonych konsekwencjach reformy edukacji."

Na dyskusję zapraszamy 21 października 2018 roku o godzinie 17:00 do Recepcji (podwórko ul. Ruska 46c)

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczął się od licznych doniesień o problemach w polskich szkołach, wynikłych w efekcie wprowadzonej reformy i dotykających uczniów, ich rodziców, nauczycieli, dyrektorów, samorządy i inne podmioty,. Październik 2018 przyniesie zapewne informacje o przygotowaniach uczelni do wdrożenia reformy nauki i szkolnictwa wyższego. 

Do opinii publicznej docierają informacje o działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich, który wskazuje Ministerstwu negatywne skutki reformy oświaty (min. przepełnienie szkół podstawowych, nauka na dwie zmiany, obciążenie uczniów znaczną liczbą godzin lekcyjnych i zadaniami domowymi) oraz wezwania portali informacyjnych do monitorowania przebiegu i skutków reformy, po to by dać jej obraz zakorzeniony w doświadczeniach, a nie stereotypach i przesądach na temat polskiej szkoły. 

W trakcie październikowego spotkania "SocjoPercepcja" chcemy porozmawiać ze specjalistami z zakresu socjologii edukacji i pedagogiki o różnych obliczach reform sytemu edukacji w Polsce. Jakie problemy reformy miały rozwiązać? Czy je rozwiązują, czy jedynie skupiają się, jak obrazowo określa to prof. Przemysław Sadura, "na zaoraniu tego, co zbudowali poprzednicy"? Jakich zarówno krótko- i długofalowych skutków reform można się spodziewać? Jakie niezamierzone konsekwencje będą mieć wdrażane reformy? 

Już dziś pojawiają się sugestie, że reforma nie tyle naprawi polską szkołę, co wypchnie z niej dzieci najzamożniejszych rodziców, którzy zdecydują się na edukację prywatną, co pogłębi podziały społeczne w Polsce. 

Istotnym wątkiem naszej dyskusji będą też zmiany w szkolnictwie wyższym i powiązanie efektów reformy szkolnictwa podstawowego i średniego z funkcjonowaniem uniwersytetów w rzeczywistości ustawy 2.0

Naszymi gośćmi będą dr hab. Przemysław Sadura (IS UW) autor książki "Państwo, szkoła, klasy", dr hab. Paweł Rudnicki (prof. DSW) autor min. takich książek jak „Edukacja globalna w polskich szkołach, czyli refleksje nad pozaformalną zmianą w oświacie w trzech ujęciach” lub „Dyskryminacja w edukacji” Spotkanie poprowadzi dr Kamila Kamińska – Sztark z Instytutu Pedagogiki UWr.

Wstęp wolny


SocjoPercepcja_Recepcja_vol1_plakat