wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką

XXX Międzynarodowa Konferencja Naukowa:

 Socjologia grup dyspozycyjnych. Pomiędzy teorią nauk społecznych a praktyką

Sociology of Dispositional Groups. Between theory of social sciences and practice

Wydarzenie uświetnia X-lecie istnienia Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych
9–10 maja 2019 r. (May 9–10, 2019)

Miejsce obrad:

dzień pierwszy Oratorium Marianum, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław

dzień drugi Hotel Orbita, Wejherowska 34, 54-239 Wrocław

 

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w XXX międzynarodowej konferencji naukowej, która od prawie trzech dekad stała się miejscem zaangażowanych dyskusji nad wypracowywaniem nowych perspektyw poznania i opisu rzeczywistości społecznej. Międzynarodowa konferencja odbędzie się w dniach 9–10 maja 2019 r. Miejscem obrad jest hotel „ORBITA” przy ul. Wejherowskiej 34 we Wrocławiu.

Każdorazowo podejmowane przez nas rozważania koncentrowały się nad kwestiami ześrodkowującymi aspekty bezpieczeństwa (współ)kształtujące praktyki naszego codziennego życia. Głównym aktorem podejmowanych przez nas rozważań są zawsze ‘grupy dyspozycyjne’ ulokowane w mniej lub bardziej zinstytucjonalizowanych przestrzeniach społecznych. Przez cały ten okres udowadnialiśmy aktywne zaangażowanie w stanowienie nauki sprzyjającej wzmacnianiu bezpieczeństwa jako dobra wspólnego stabilizującego struktury społeczne.

Konferencja adresowana jest do środowisk naukowych, władz samorządowych, terenowych organów administracji rządowej, instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedstawicieli biznesu, którzy troszczą się o zapewnianie bezpieczeństwa publicznego. Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w tym jubileuszowym wydarzeniu naukowym, które jednocześnie uświetnia X-lecie istnienia Zakładu Socjologii Grup Dyspozycyjnych.

 PROGRAM KONFERENCJI 

 Komunikat konferencji

 Karta zgloszenia

 Conference announcement

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: aknsns.uwr@gmail.com

zaproszenie_GD_2019