wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Socjologiczne aspekty więzienia i resocjalizacji - dyskusja w Panato Cafe

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław, Fundacja 2BFair oraz Panato Café  serdecznie zapraszają 23 kwietnia 2017 roku o godzinie 17:00 na panel dyskusyjny w ramach cyklu „Socjologiczne Niedziele w Panato Café” pt. Socjologiczne aspekty więzienia i resocjalizacji”.

Na spotkaniu będziemy rozmawiać o polskim więziennictwie, a w dyskusji wezmą udział: ppłk. Marek Łażewski (emerytowany wicedyrektor Zakładu karnego nr 1 we Wrocławiu), kpt. Jadwiga Bogucka (starszy wychowawca w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu), szer. Michał Bojanowski (młodszy psycholog w Zakładzie Karnym nr 1 we Wrocławiu), dr hab. Tomasz Kalisz, prof. UWr (kierownik Zakładu Prawa Karnego Wykonawczego w Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego) i dr Barbara Pabjan (adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego). Spotkanie poprowadzi dr Robert Frei (Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego).

Osadzenie w więzieniu lub areszcie śledczym jest najsurowszą sankcją, jaką w stosunku do skazanych lub podejrzanych przewiduje kodeks karny. W Polsce zasadność i sposób stosowania tej sankcji wywołują liczne kontrowersje w dyskusjach toczonych przez  kryminologów, prawników, badaczy społecznych oraz w kręgach zainteresowanych osób. Ich przedmiotem są głównie: wysoka liczba skazanych na karę pozbawienia wolności przypadająca na 100 tys. mieszkańców w Polsce na tle innych krajów europejskich, złe warunki bytowe osadzonych oraz niewielka skuteczność zapobiegania powrotowi do przestępczości przez skazanych na więzienie. Nawiązując do tych problemów podejmiemy między innymi następujące zagadnienia:

  1.  Jakie są społeczne, polityczne i prawne uwarunkowania kary pozbawienia wolności?
  2. Czy stosowanie środków probacyjnych - szans na poprawę w warunkach wolnościowych - może skutecznie zastąpić karę więzienia?
  3. Czy i w jakim sensie więzienie resocjalizuje?
  4. Co nauki społeczne mogą wnieść do poprawy sytuacji polskiego więziennictwa?

plakat-kwietniowe-panato-2017-1