wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Wytwarzanie intymności. O codziennych wyzwaniach

 

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Socjologii Płci i Rodziny

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław

zapraszają na ogólnopolską konferencję

Wytwarzanie intymności. O codziennych wyzwaniach

Wrocław 4 grudnia 2017

 

      Plakat konferencji 

      Program konferencji

 

To już czwarta konferencja organizowana przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław. Po zagadnieniach związanych ze społeczno-kulturowymi wymiarami płci oraz społeczno-kulturowymi aspektami ciała i ludzkich zachowań seksualnych pragniemy poświęcić uwagę intymności. To kolejne zagadnienie nurtujące członków społeczeństw późnej nowoczesności i tym samym istotne zagadnienie dla badaczy społecznych. Słownikowa definicja mówi, że intymność to tyle, co bardzo osobista sprawa lub osobisty charakter czegoś, a także seksualne, erotyczne, miłosne oblicze czegoś, coś zastrzeżone dla  najwęższego kręgu bliskich osób. Ale też jest to bliskość, zażyłość i poufałość. Słownikową nieokreśloność badacze społeczni konkretyzują na przykład przez odniesienie wymienionych cech do relacji międzyludzkich. Intymność na pozór jest tylko sprawą prywatną i bez znaczenia dla życia publicznego. W rzeczywistości są w nim obecne seks i seksualność, erotyka, miłość, różne rodzaje bliskości i płeć. Wiążą się z nim skłonności ekshibicjonistyczne i voyeurystyczne, jakie mają charakteryzować członków współczesnych społeczeństw. Mamy też za sobą jako kultura zachodnia narodziny miłości romantycznej i rewolucję seksualną. Jako badacze społeczni interesujemy się coraz bardziej intymnością. Nasze zaciekawienie nią nasila się odkąd zdaliśmy sobie sprawę, jak historia emocjonalna społeczeństw, radykalne przemiany w sferze intymności wpływają na relacje międzyludzkie, na nowoczesne instytucje, na kształt życia publicznego, na większość pochłaniających nas zagadnień; odkąd wiemy jak jest ważna i jak niewiele danych mamy na jej temat oraz jak trudno się ją bada za pomocą naukowych metod, jak często zaledwie docieramy do tego, co naskórkowe, bo wbrew posądzeniu o szybkie i łatwe jej udostępnianie postronnym, nie lubi ona „szkiełka i oka mędrca”.

Proponujemy zatem szerokie potraktowanie zagadnienia intymności i przyjrzenie się jak największej ilości obszarów problemowych, m.in. następującym:

- przemianom intymności w kontekście relacji i związków o charakterze seksualnym/miłosnym

- komercjalizacji intymności oraz formom jej inwazji w przestrzeń publiczną

- intymności w cyberprzestrzeni (więzi, relacje, seksualność itp.)

- intymności w komunikacji społecznej (wzory intymności w komunikacji werbalnej i niewerbalnej)

- urestrykcyjnianiu rozumienia  prywatności/sfery prywatnej oraz intymizowaniu wcześniej dyskutowanych tematów, wynikającemu z coraz głębszych podziałów wewnątrzspołecznych

- biologicznym i społeczno-kulturowym wymiarom i strategiom intymności

- metodom badania intymności: sposobom jej definiowania/konceptualizowania, perspektywom badawczym, problemom metodologicznym.

 

Mamy nadzieję, że szeroki zakres problemowy spotkania pozwoli na określenie stanu badań w tym obszarze.

Obrady będą prowadzone w formie wystąpień (15-20 min.), wygłaszanych w sekcjach tematycznych. Sekcje tematyczne i szczegółowa tematyka obrad zostaną opracowane na podstawie zgłoszonych referatów oraz ujęte w programie konferencji. Organizatorzy przewidują opublikowanie artykułów objętości jednego arkusza, prezentujących w rozwiniętej formie przedmiot konferencyjnego wystąpienia w języku polskim lub angielskim (warunkiem opublikowania jest uzyskanie pozytywnej recenzji naukowej).

  

RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

prof. Helena Flam (Uniwersytet w Lipsku)

dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Marek Kazimierczak, prof. AWF (AWF Poznań)

dr hab. Agata Wiza, prof. AWF (AWF Poznań)

dr hab. Mariola Bieńko (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Lech Nijakowski (Uniwersytet Warszawski)

dr Filip Schmidt (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

dr Magdalena Żadkowska (Uniwersytet Gdański)

dr Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)

dr Paweł Czajkowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr Robert Florkowski (AWF Poznań)

  

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)

mgr Aleksandra Drabina - Różewicz (Uniwersytet Wrocławski)

  

KOSZT UCZESTNICTWA – 270,00 PLN

 

WAŻNE DATY:

Do 15 października 2017 – nadsyłanie propozycji referatów wraz z abstraktami na adres wytwarzanie.intymnosci@gmail.com; KARTA ZGLOSZENIA do pobrania na stronie www.socjologia.uni.wroc.pl

Do 25 października 2017 – uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu propozycji

Do 31 października 2017 - uiszczenie opłaty konferencyjnej

Do 31 grudnia 2017 – przysyłanie artykułów gotowych do publikacji. Objętość artykułu nie może przekroczyć arkusza wydawniczego (40 tys. znaków ze spacjami).

Do 2 grudnia 2017 – przesłanie prezentacji multimedialnej w formacie .ppt na adres wytwarzanie.intymnosci@gmail.com (o ile uczestnicy planują posługiwać się tym narzędziem)

4 grudnia – konferencja, Barbara: infopunkt/kawiarnia/kultura, ul. Świdnicka 8B, sala Kultura