wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > XXV MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM z cyklu "METODOLOGIA BADAŃ SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH"

XXV MIĘDZYNARODOWE SEMINARIUM z cyklu 

"METODOLOGIA BADAŃ SYSTEMÓW SPOŁECZNYCH"

PDFkonf1304 

Link do wydarzenia on-line:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3afjZrrQ9Rs2ioNSngy4cGczah7Uw4TbQDDYxwgotOrHA1%40thread.tacv2/1680176073568? context=%7b%22Tid%22%3a%222b71bef9-3b13-4432-b5f4-1f5ac2278d0c%22%2c%22Oid%22%3a%22e8c33de9-9228-4b6f-9888-fbc09e23880c%22%7d