wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura > Zakłady i pracownie > Zakład Socjologii Sfery Publicznej

Zakład Socjologii Sfery Publicznej

Zakład Socjologii Sfery Publicznej realizuje badania nad społecznymi uwarunkowaniami przekonań politycznych, społeczeństwem obywatelskim, oddolnymi inicjatywami społecznymi, zachowaniami wyborczymi, ukrytymi relacjami władzy w życiu społecznym, tradycyjnymi i nowymi ruchami społecznymi. Ponadto zakład zajmuje się analizą sfery publicznej i zachowań politycznych obywateli, globalizacją i nowymi konfliktami politycznymi, kulturą jako sferą konfliktów politycznych, władzą jako zjawiskiem socjologicznym oraz relacjami pomiędzy podziałami klasowymi a innymi podziałami w społeczeństwie. W ramach zakładu realizowane są także badania mediów, zarówno jako środków komunikowania oraz instrumentów władzy i kształtowania opinii publicznej, jak i organizacji. Wśród zainteresowań pracowników zakładu znajduje się także obszar związany z komunikowaniem instytucji publicznych z kręgami otoczenia. W obszarze badań nad samorządem oraz samorządnością prowadzone są m.in. analizy jakości życia w miastach. Dodatkowo realizowane są prace badawcze prowadzące do identyfikacji oczekiwań mieszkańców oraz dekodowania mechanizmów kształtowania lokalnych polityk rozwojowych.

Członkowie zakładu współpracują z wieloma instytucjami publicznymi i samorządowymi, takimi jak Urząd Miejski Wrocławia, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Instytut Rozwoju Terytorialnego oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Pracownicy