wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura > Zakłady i pracownie > Zakład Socjologii Sfery Publicznej

Zakład Socjologii Sfery Publicznej

Zakład Socjologii Sfery Publicznej realizuje badania nad społecznymi uwarunkowaniami przekonań politycznych, społeczeństwem obywatelskim, oddolnymi inicjatywami społecznymi, zachowaniami wyborczymi, ukrytymi relacjami władzy w życiu społecznym, tradycyjnymi i nowymi ruchami społecznymi. Ponadto zakład zajmuje się analizą sfery publicznej i zachowań politycznych obywateli, globalizacją i nowymi konfliktami politycznymi, kulturą jako sferą konfliktów politycznych, władzą jako zjawiskiem socjologicznym oraz relacjami pomiędzy podziałami klasowymi a innymi podziałami w społeczeństwie.

Pracownicy