wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura > Zakłady i pracownie > Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki

Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki

Pracownicy Zakładu

Doktoranci:

Profesorowie emerytowani:

Historia zakładu

Zakład Socjologii Pracy i Gospodarki powstał z przekształcenia w marcu 2022 roku Zakładu Socjologii Ogólnej. Ten ostatni  powstał w efekcie powołania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (1988 r.). Wcześniej od 1945 roku istniała Katedra, a potem Zakład Socjologii na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UWr. W pierwszych latach powojennych pracę naukową współorganizował w nim prof. Paweł Rybicki (UJ) wraz z ówczesną asystentką, obecnie prof. Ireną Turnau (UŁ). Efektem działalności naukowej „lat pionierskich” była fundamentalna monografia "Studia nad strukturą ludnościową polskiego Wrocławia" (I. Turnau; Instytut Zachodni, Poznań,1960). Późniejszą kontynuacją tego przedsięwzięcia, w zakresie badań nad strukturą społeczną Wrocławia i Dolnego Śląska, stały się prace zbiorowe pod redakcją prof. Zdzisława Zagórskiego.

Przez wiele lat Zakład Socjologii Ogólnej stanowił główne ogniwo struktury organizacyjnej w zakresie dydaktyki i badań naukowych Instytutu Socjologii. Pracownicy Zakładu Socjologii Ogólnej tworzyli wraz z naukowym usamodzielnianiem się kolejne zakłady Instytutu Socjologii (Zakład Socjologii Pogranicza i Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych), bądź też w miarę potrzeb zasilali kadrowo pozostałe jednostki naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego lub innych uczelni.

zaklad1_2017-03-02_17-55-44.jpg

[Na zdjęciu od lewej dr Piotr Pieńkowski, mgr Stanisław Kamykowski, dr hab. Adam Mrozowicki, dr hab. Iwona Taranowicz (obecnie kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej), dr hab. Zdzisław Zagórski, prof. nadzw. UWr (profesor emerytowany), dr Irena Wolska-Zogata (obecnie: Zakład Socjologii Sfery Publicznej), dr Olga Nowaczyk. Na zdjęciu nieobecni są: dr hab. Zdzisław Morawski, prof. nadzw. UWr (profesor emerytowany), dr Mateusz Karolak, dr Agata Krasowska oraz dr Jacek Burski]

Główne kierunki badań

Badania pracowników Zakładu Socjologii Pracy i Gospodarki oraz doktorantów obejmują tematykę przemian zbiorowych stosunków pracy i rynku pracy, jakości zatrudnienia oraz prekaryzacji pracy, migracji ponadnarodowych pracowników, cyfryzacji w obszarze pracy i zatrudnienia. Dodatkowo, kontynuując tradycję Zakładu Socjologii Ogólnej, badania dotyczą również tematyki wielkich struktur i systemów społecznych, w tym struktury klasowej i stratyfikacji, socjologii procesów współczesności (w tym globalizacji, procesów cywilizacyjnych, (dez)integracji systemów, transformacji postkomunistycznych i regionalizacji), socjologii (nie)bezpieczeństwa i ryzyka.

Pracownicy w zakładzie posiadają dorobek publikacyjny w czołowych światowych czasopismach z zakresu socjologii pracy, gospodarki i zbiorowych stosunków pracy. W zakładzie powstały krajowe i międzynarodowe publikacje dotyczące historii socjologii pracy w Polsce w ramach zainicjowanego przez jego kierownika projektu „Nestorzy socjologii pracy” (realizacja: Sekcja Socjologii Pracy Polskiego Towarzystwa Socjologicznego). Zakład posiada również długą historię współpracy w projektach naukowych z interesariuszami z obszaru gospodarki i badań nad gospodarką, w tym związkami zawodowymi, Europejskim Instytutem Związków Zawodowych, Fundacją Instytut Spraw Publicznych. 

Organizacja wydarzeń naukowych

Współpraca naukowa krajowa i międzynarodowa

Pracownicy Zakładu Socjologii Pracy i Gospodarki regularnie współpracują i regularnie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach z Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Centrum Badań Socjologicznych, prof. Valeria Pulignano) Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), University of Strathclyde (Business School), Grenoble Ecole de Management (prof. Paul Stewart), Free University Berlin,  są również zaangażowani w międzynarodowe programy dydaktyczne (Master Erasmus Mundus MITRA, Master in Sociology, Specialty Intercultural Mediation, FP7 ITN Changing Employment (2013-2016). Część pracowników zakładu realizowała również w polsko-niemiecki projekt naukowy NCN-DFG Beethoven PREWORK "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej" (kierownik w UWr: dr hab. prof. UWr Adam Mrozowicki). W zakładzie realizowany był również projekt Polsko-Niemieckiej Fundacji na Rzecz Nauki "Prawicowy populizm wśród młodych Niemców i Polaków: Analiza biograficznych motywów wsparcia partii i organizacji prawicowych" (pod kierunkiem dr. Mateusza Karolaka). Obecnie,  pod kierownictwem dr hab. Adama Mrozowickiego, prof. UWr, w konsorcjum z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, realizowany jest w Zakładzie projekt NCN COVWORK "Świadomość społeczno-ekonomiczna, doświadczenia pracy i strategie radzenia sobie Polaków w kontekście kryzysu post-pandemicznego”. 

W 2022 roku, zespoły w ramach zakładu rozpoczynają realizację dwóch istotnych grantów międzynarodowych: projekt ENDURE: Nierówności i odporność społeczna oraz nowe sposoby zarządzania w świecie post-pandemicznym (finansowanie polskiej strony Narodowe Centrum Nauki w ramach platformy " Trans-Atlantic Platform for Social Sciences and Humanities (T-AP)" (kierownik strony Polskiej; dr Mateusz Karolak) oraz Horizon Europe  INCA „INcrease Corporate political responsibility and Accountability (INCA)” realizowany przez międzynarodowe konsorcjum pod kierunkiem prof. Edoardo Mollony z Uniwersytetu Bolońskiego, z udziałem zespołu Zakładu Socjologii Pracy i Gospodarki Uniwersytetu Wrocławskiego (kierownik: dr hab. Adam Mrozowicki, prof. UWr)

 

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników zakładu to m.in: