wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura > Zakłady i pracownie > Zakład Zachowań Konsumenckich

Zakład Zachowań Konsumenckich

Pracownicy

Doktoranci

Historia zakładu

Zakład Zachowań Konsumenckich powstał w 2000 roku w ramach struktury Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego z inicjatywy prof. dr hab. Wandy Patrzałek pełniącej od początku powstania do chwili obecnej funkcję kierownika zakładu. Potrzeba powołania zakładu zrodziła się z konieczności rozwoju badań nad współczesnym społeczeństwem konsumpcyjnym jako wyniku przemian transformacyjnych w Polsce, ale także wynikała ze  współpracy nauki z biznesem w zakresie prowadzonych przez zakład badań rynku prasowego oraz badań prasoznawczych realizowanych dla wydawnictw prasowych w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Profil  zakładu jest interdyscyplinarny pracownicy zakładu obok socjologii  prezentują także inne dyscypliny naukowe takie, jak: ekonomia, socjologia, prawo i administracja. Zakład współpracuje z Polskim Towarzystwem Komunikacji Społecznej w ramach  sekcji Reklama, której założycielem i przewodniczącą  od momentu jej utworzenia w 2007 roku do chwili obecnej jest prof. dr hab. Wanda Patrzałek. Zakład realizował granty wewnętrzne, takie jak: Polska kadra menedżerska. Profil socjologiczny  oraz granty w ramach MNiSW oraz NCN do których należały:  Działania informacyjne członków gospodarstwa domowego a jego zachowania gospodarcze, Symboliczny wymiar konsumpcji we współczesnej kulturze w świetle badań mieszkańców Wrocławia.

Prof. dr hab. W. Patrzałek  jest ekspertem w konkursach NCN w zakresie przydzielania środków na finansowanie projektów badawczych, a także kierownikiem  projektów realizowanych (metodą FGI dla produktów prasowych i reklamy, copy testów, sondaży rynkowych, monitoringu sprzedaży wybranych tytułów prasowych etc.)  na zlecenie koncernów prasowych Phoenix Press Media, Die Verlagsgruppe Jurg Marquard, Bauer, GE Publishing Limited w latach 1996-2006 oraz  BPV Polska od 2012 do obecnie.

Kierownik zakładu była założycielem  Firmy Badawczej „Profil – Market” prowadzącej działalność związaną z badaniami rynku i opinii publicznej głównie dla koncernów prasowych w Polsce i Europie w latach 1996 – 2006.

Do podstawowych obszarów  badań Zakładu zachowań Konsumenckich należą: zachowania podmiotów rynkowych: szczególnie gospodarstw domowych i firm, komunikacja społeczna i jej bariery w zachowaniach konsumentów, firm i instytucji, reklama jako komunikat społeczny oraz socjologia konsumpcji.

O d 2016/2017 z inicjatywy kierownika zakładu przy dużym zaangażowaniu pracowników zakładu  w Instytucie Socjologii został utworzony nowy kierunek stacjonarny na poziomie licencjatu  socjologia ekonomiczna kształcący socjologów dla sfery biznesu, administracji  i instytucji samorządowych. 

W zakładzie powstawały prace magisterskie pod kierunkiem prof. dr hab. W. Patrzałek nagradzane w konkursach krajowych w 2014 roku najlepszy student w zakresie nauk humanistycznych i społecznych (tzw. Nobel studencki) oraz  na Wydziale Nauk Społecznych w 2009 -I miejsce, 2010- II miejsce, 2016 –II miejsce.  Prace doktorskie pod kierunkiem kierownika zakładu były wielokrotnie wyróżniane w 2010,2011, 2012.

Zakład wydaje liczne publikacje naukowe w punktowanych czasopismach naukowych, takich jak: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego, Zeszytów Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Marketing i Rynek,  Prac Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Marketingu i Zarządzania.

Zakład prowadzi interdyscyplinarną dydaktykę w Instytucie Socjologii w zakresie takich przedmiotów, jak: mikroekonomia, makroekonomia, teoria przedsiębiorstwa, zachowania konsumenckie. zachowania podmiotów rynkowych, socjologia konsumpcji, socjologia rynku, metody i techniki badań rynkowych, prawo rodzinne i opiekuńcze, encyklopedia prawa, prawo własności intelektualnej. Na uzupełniających studiach stacjonarnych i niestacjonarnych prowadzona jest specjalność z  zakresu badań rynkowych, która co roku cieszy się dużym zainteresowaniem wśród studentów, a także liczne seminaria magisterskie i licencjackie na kierunku socjologia i praca socjalna.

Kierownik Zakładu, prof. dr hab. Wanda Patrzałek oraz dr Aleksandra Perchla-Włosik i dr Joanna Wardzała zostały odznaczone Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Główne kierunki badań

Do szczegółowych obszarów badawczych Zakładu  Zachowań Konsumenckich należą

Organizacja wydarzeń naukowych

Współpraca naukowa