wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Rekrutacja > Kierunki i specjalności > Sociology - Intercultural Mediation (studia po angielsku)

Sociology - Intercultural Mediation - studia w j. angielskim [info in English]

 kafelek-800x800-sim-2-1

Studiuj po angielsku w międzynarodowej grupie.

O kierunku

Interesują cię takie zagadnienia jak współczesne migracje i ich wpływ na kształtowanie się nowych tożsamości społecznych? Zastanawiasz się, w jaki sposób czynniki kulturowe odgrywają rolę w procesach integracji społecznej? Chcesz wiedzieć, jak powstają konflikty, w jaki sposób można im zapobiegać albo jak je łagodzić oraz jak na relacje społeczne wpływa funkcjonowanie przestrzeni miejskiej i przemiany świata pracy?

W ramach studiów Intercultural Mediation w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego zdobędziesz rozległą wiedzę w zakresie m.in. socjologii kultury, wielokulturowości, socjologii pracy i zatrudnienia, socjologii struktur społecznych oraz globalizacji. Te studia pozwolą ci zrozumieć, jak czynniki kulturowe wpływają na przebieg zmiany społecznej i jak ten proces może być facylitowany przy użyciu wiedzy o tym, jak ludzie tworzą grupy oraz jak się komunikują. Zrozumiesz, czym jest wielokulturowość oraz jakie niesie ze sobą wyzwania dla funkcjonowania społeczeństw.

Zdobędziesz też ważne umiejętności praktyczne w zakresie komunikacji międzykulturowej, mediacji, negocjacji oraz rozwiązywania konfliktów, niezbędne do pracy jako specjalista ds. komunikacji międzykulturowej, tłumacz międzykulturowy lub mediator. Poznasz także narzędzia badawcza społecznego – ilościowe oraz jakościowe metody badań, sposoby zbierania i analizy danych, podstawowe metody statystyczne.

Dzięki studiom na kierunku Intercultural Mediation będziesz na bieżąco z najważniejszymi trendami społecznymi takimi jak przemiany miast (np. metropolizacja, gentryfikacja, sytuacja mieszkaniowa), przemiany świata pracy (automatyzacja, uberyzacja, gig economy), migracje i wiele innych. Zobaczysz, jak procesy globalizacji wpływają na dynamikę procesów społecznych i decydują o jakości naszego życia. Nasi absolwenci i absolwentki to cenieni specjaliści komunikacji międzykulturowej oraz facylitatorzy procesów społecznych, którzy znajdują zatrudnienie w instytucjach publicznych, firmach, stowarzyszeniach, organizacjach pozarządowych, itp.

O Instytucie Socjologii

Studia Intercultural Mediation oferowane są przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Instytut Socjologii to jedna z największych tego typu instytucji naukowych i badawczych w Polsce. Jesteśmy częścią Uniwersytetu Wrocławskiego, który w zeszłym roku został laureatem organizowanego przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego konkursu Inicjatywa Doskonałości – Uniwersytet Badawczy.

Oferujemy możliwość nauki u wybitnych specjalistów, badaczek i badaczy oraz osób mających praktyczne doświadczenie z takich dziedzin jak socjologia pracy, psychologia społeczna, studia migracyjne i studia nad granicami, studia miejskie i wiejskie, socjologia płci. Studenci i studentki mają wsparcie w prowadzeniu własnych badań oraz podążaniu za indywidualnymi zainteresowaniami. Mają możliwość uczestniczenia w wymianach międzynarodowych oraz projektach badawczych. Mogą też liczyć na indywidualne konsultacje z wykładowcami oraz wsparcie w planowaniu kariery.

Dla kogo?

Interesują cię zagadnienia związane z socjologią migracji, komunikacją międzykulturową, mediacjami oraz studiami nad rozwiązywaniem konfliktów. Ukończyłeś lub ukończyłaś studia licencjackie na dowolnym kierunku. Sprawnie posługujesz się językiem angielskim na poziomie B2 i posiadasz na to dowód (np. odpowiedni certyfikat, zdałeś maturę z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym co najmniej na 80%, zdałeś w trakcie studiów egzamin z języka angielskiego na poziomie B2 i jest on wykazany w suplemencie do dyplomu itd.) Dowiedz się więcej na temat kryteriów przyjęcia na studia w języku angielskim oraz wymaganych dokumentów.

Studia Intercultural Mediation to dwuletnie uzupełniające studia magisterskie na kierunku Socjologia. Są otwarte zarówno dla obywateli Polski lub innych krajów Unii Europejskiej, jak i kandydatów spoza UE. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Czesne za studia wynosi:

Program studiów

Program studiów Intercultural Mediation skupia się przede wszystkim na analizie lokalnych, regionalnych oraz globalnych wymiarów kultury oraz konsekwencji multikulturalizmu, głównie na przykładzie regionu Europy Środkowo-Wschodniej.

Studenci i studentki uczestniczą w takich kursach jak socjologia kultury i multikulturalizm, główne paradygmaty w socjologii, rynki pracy, socjologia zmiany społecznej i globalizacji, czynniki kulturowe w procesach migracji, socjologia narodów, grup etnicznych oraz cywilizacji, komunikacja międzykulturowa, mediacje, zarządzanie konfliktem i wiele innych. Część zajęć ma charakter bardzo praktyczny, np. uczestnicy i uczestniczki kursów odwiedzają lokalne organizacje zajmujące się integracją społeczną oraz współpracą międzykulturową i uczestniczą w procesie mediacji. Kształcenie kończy się złożeniem oraz obroną pracy magisterskiej.

Warsztaty, praktyki, konferencje

Studenci i studentki kierunku Intercultural Mediation mają możliwość uczestniczenia w międzynarodowych wymianach studenckich oraz zagranicznych praktykach w ramach programu Erasmus+, a także licznych umów bilateralnych ze światowymi uniwersytetami. W ramach programu Erasmus+ każda osoba ma zagwarantowane stypendium.

W trakcie studiów brać udział w szkołach letnich organizowanych przez Uniwersytet Wrocławski oraz inne europejskie uniwersytety, a także w międzynarodowych konferencjach naukowych organizowanych przez uczelnie oraz organizacje branżowe. Możesz uczestniczyć w wykładach oraz ćwiczeniach prowadzonych przez wykładowców odwiedzających nasz Uniwersytet w ramach programu Visiting Professors oraz w działalności studenckich organizacji naukowych.

W okresie międzysemestralnym studenci i studentki mają też możliwość odbywania praktyk zawodowych w działających na lokalnym rynku organizacjach (np. stowarzyszeniach zajmujących się integracją międzykulturową oraz społeczną, NGO’sach, placówkach edukacyjnych, instytucjach kultury, itp.), jak i krajowych oraz międzynarodowych przedsiębiorstwach, które poszukują specjalistów z zakresu komunikacji i mediacji międzykulturowych.

W roku akademickim 2021/2022 wystartuje finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej projekt "Everyone is welcome", w ramach którego nasi studenci będą mogli uczestniczyć również w dodatkowych warsztatach komunikacji międzykulturowej oraz warsztatach „Design Thinking”, a także zaangażować się w działalność wydziałowego „Mentoring Teamu”, a także dołaczyć do regularnych wydarzeń integracyjnych poza murami uczelni.

Dyplom

Po ukończeniu studiów Intercultural Mediation w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego otrzymasz dyplom magistra socjologii, specjalizacja Intercultural Mediation.

Szczegóły zapisów na studia

Chcesz wiedzieć więcej? 

W przypadku pytań zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z koordynatorem kierunku
dr. Mateuszem Karolakiem
: mateusz.karolak@uwr.edu.pl

Zapraszamy również do śledzenia naszego profilu na Facebooku: https://www.facebook.com/InterculturalMediation