wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Ogłoszenia > Granty dla studentów IS na wyjazd na Kongres Młodej Socjologii do Krakowa

 ENGLISH BELOW

Szanowni Państwo,

w związku z powrotem stacjonarnego Kongresu Młodej Socjologii w Krakowie (https://kms.confer.uj.edu.pl/) dyrekcja naszego instytutu ogłasza konkurs na 4 granty podróżne dla studentów, którzy zdecydują się zaprezentować referat podczas kongresu.

Aby otrzymać dofinansowanie, na które składa się: pokrycie opłaty konferencyjnej, zwrot kosztów podróży na podstawie biletów PKP, ryczałt na nocleg oraz dieta podróżna, należy:
  1. być studentem/studentką w Instytucie Socjologii (wykluczamy wymiany)
  2. zgłosić się na konferencję
  3. po decyzji organizatorów o przyjęciu abstraktu przesłać do 1 marca na adres maria.drozdz@uwr.edu.pl abstrakt oraz informację o jego przyjęciu
  4. w terminie do 7 marca Dyrekcja wraz z przedstawicielami Rady Naukowej Konferencji reprezentującymi IS UWr podejmują decyzje o dofinansowaniu wyjazdu

Uwaga, samo zgłoszenie abstraktu nie wiąże się z koniecznością wnoszenia opłat, więc osoby, które nie otrzymają dofinansowania będą mogły zrezygnować z wystąpienia.

Informacje od organizatorów kongresu:

Szanowni Państwo,

po pięciu latach przerwy Kongres Młodej Socjologii powraca w formie stacjonarnej! Największa i najważniejsza w Polsce konferencja naukowa, dająca przestrzeń młodym osobom badającym społeczeństwo do pochwalenia się swoimi działaniami naukowymi, odbędzie się w tym roku po raz trzynasty w historii. 

 Kongres Młodej Socjologii jest wydarzeniem organizowanym przez Koło Naukowe Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Socjologii UJ. Przez trzy dni, od 12 do 14 kwietnia 2024 roku, mury Collegium Broscianum (Kraków, ul. Grodzka 52) staną się forum wymiany wiedzy i doświadczeń osób studenckich oraz doktoranckich z różnych ośrodków naukowych w Polsce i za granicą.  

Poprzednie edycje Kongresu pokazały jak różnorodne dziedziny nauk społecznych i humanistycznych mogą łączyć się w dążeniach do szeroko pojętego rozumienia relacji i praw rządzących złożonym światem stosunków społecznych. W dążeniach tych dotychczas udział brały osoby prelegenckie aktywnie reprezentujące kierunki takie jak socjologia, antropologia społeczna, religioznawstwo, pedagogika społeczna, psychologia społeczna, prawo czy politologia. 

Wygłaszane podczas Kongresu referaty stanowią zwykle pierwsze próby dzielenia się rezultatami swoich badań, często są także prezentacją wyników badań uzyskanych w toku pisania prac dyplomowych lub rozpraw doktorskich. W ten sposób wydarzenie staje się okazją do obserwowania pierwszych kroków stawianych przez osoby zafascynowane badaniami społecznymi. 

Bylibyśmy niezmiernie wdzięczni za poinformowanie osób studenckich o wydarzeniu, ponieważ jest to dla nich wyjątkowa okazja do poszerzenia wiedzy i poznania nowych perspektyw w socjologii oraz pokrewnych naukach. Serdecznie zapraszamy również Pana do odwiedzenia nas w dniu konferencji i wysłuchania referatów młodego pokolenia zainteresowanego problematyką społeczną.  

Wszystkie bieżące informacje dotyczące wydarzenia zamieszczamy na stronie internetowej Kongresu Młodej Socjologii oraz na portalu Facebook. Zachęcamy również do obserwacji konta Instytutu Socjologii UJ na Instagramie. 

Bezpośrednie wydarzenie na Facebooku: https://facebook.com/events/s/13-kongres-młodej-socjologii-1/1354292702116755/ 

Facebook: https://www.facebook.com/13KongresMlodejSocjologii 

Strona internetowa: https://kms.confer.uj.edu.pl/ 

Instagram IS UJ: https://www.instagram.com/socjologia_uj/ 

 W razie jakichkolwiek pytań, prosimy o kontakt pod adresem e-mailowym: kms@uj.edu.pl 

 Z poważaniem 

Komitet Organizacyjny 13. Kongresu Młodej Socjologii 

ENGLISH:

Dear all,

in connection with the return of theCongress of Young Sociology in Cracow (https://kms.confer.uj.edu.pl/), our institute announces a call for 4 travel grants for students who decide to present a paper during the congress.

In order to receive the grant, which consists of: covering the conference fee, reimbursement of travel expenses based on train tickets, lump sum for accommodation and travel allowance, you must:

  1. be a student/student at the Institute of Sociology (we exclude exchanges)
  2. apply for the conference
  3. after the decision of the organizers to accept the abstract, send the abstract and information about its acceptance to maria.drozdz@uwr.edu.pl by March 1
  4. by March 7, the Directors, together with representatives of the Conference Scientific Council representing IS UWr, make decisions on funding the trip

Note, the mere submission of the abstract does not involve payment of fees, so those who do not receive funding will be able to cancel the speech.

Information from the congress organizers: https://kms.confer.uj.edu.pl/en_GB/zgloszenia 

KMS informacje
KMS Call for Papers