wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Projekty naukowe > Towarzystwo Bachelardowskie Mythopoeia

Towarzystwo Bachelardowskie Mythopoeia

  Informacje o projekcie: 

Projekt badawczy (Mythopoeia. Filozofia i antropologia obrazu; Imaginarium – figury, metody, praktyki, języki) poświęcony jest różnorodnym, interdyscyplinarnym (antropologiczno-kulturowym, antropologiczno-filozoficznym, filozoficzno-społecznym, socjologicznym, filologicznym, historyczno-filozoficznym) ujęciom pojęcia obrazów, obrazowania, obrazowości i wyobraźni.

Konferencja odbywa się w ramach aktywności prac i publikacji Towarzystwa Bachelardowskiego „Mythopoeia” zarejestrowanego w 2017 roku, ale grupa badawcza działa od 2006 roku. W 2018 roku odbyło się kilka spotkań poświęconych omówieniu prac nad projektem wspólnego grantu grupy – „Władza obrazu. Antropologiczno-filozoficzne ujęcie obrazu”, rekonstrukcji imaginarium politycznego, przedstawieniu zarysu filozofii obrazów oraz konfrontacji problemu prawdziwości przedstawień w dziełach przypisywanych Homerowi z wynikami badań nad kulturą oralną. Oprócz tego członkowie Towarzystwa organizowali i brali udział w osobnej międzynarodowej konferencji Imagination Between Art, Science and Social World (8-10.05.2018; Szklarska Poręba) w ramach współpracy Instytutów Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego i Uniwersytetu w Sankt Petersburgu oraz sieci Centre de Recherches Internationales sur l’Imaginaire (CRI 2i), na którym przedstawili efekty swoich badań nad problemem obrazu w filozofii francuskiej, niemieckiej i rosyjskiej, w filozofii politycznej, w filmie. W ramach seminarium Imaginarium w 2019 roku odbyło się także już kilka spotkań : braliśmy udział w innym seminarium Myśl i obraz zorganizowanym przez dr K. Morawskiego w Karkonowskiej Państwowej Wyższej Szkole w Jeleniej Górze (prof. M. Kostyszak, prof. L. Miodoński, prof. I. Błocian, dr K. Morawski, dr P. Greń, doktorantka IF UWr, K. Morawska). 25. 01. 2019 dr B. Trochimska-Kubacka wygłosiła wykład Estetyka filozoficzna H. Cohena, a 30. 01. 2019 dr A. Barysz – Pojęcie l’imaginaire i le fantasme w ujęciu J. Lacana.

 Konferencje i publikacje: 

Konferencja 2019: 

Collective structures of imagination
- image - myth - society

 archiwum: MYTHOPOEIA (PDF / 806.27 kb)

 Galeria zdjęć z konferencji:

Imagination 2018

IMGP1153

IMGP1229

IMGP1240

IMGP1249

IMGP1263

 

Myśl i obraz 2019

kostyszak

iblocian

kmorawska

morawskistapor

miodunski