wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Konferencja Współczesne rodzicielstwo. Kultury i praktyki - informacje i karta zgłoszenia.

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Socjologii Płci i Rodziny

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław

Sekcja Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności

Sekcja Socjologii Ciała PTS

Redakcja Czasopisma Naukowego „Fabrica Societatis”

zapraszają na ogólnopolską konferencję

Współczesne rodzicielstwo. Kultury i praktyki macierzyństwa i ojcostwa

Wrocław, 26 listopada 2020

„Współczesne rodzicielstwo. Kultury oraz praktyki macierzyństwa i ojcostwa“ będzie już ósmą konferencją z cyklicznie organizowanych przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław. Tym razem również wspólnie z sekcjami Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – Socjologii Ciała i Socjologii Życia Rodzinnego i Intymności. Przedmiotami kolejnych sesji konferencyjnych są zagadnienia nurtujące członków społeczeństw późnej nowoczesności i stanowiące ważne obiekty badań w naukach społecznych. Wcześniejsze spotkania, które gromadziły naukowców z ośrodków akademickich w kraju oraz gości z zagranicy, zajmowały się społeczno-kulturowymi aspektami płci, ciała i cielesności, seksualności, intymności oraz emocji. Obecnie chcielibyśmy zająć się rodziną i sferą związaną z macierzyństwem i ojcostwem, czyli obszarem, w którym współistnieją wszystkie te wcześniej poruszane przez nas zagadnienia.

Współcześnie mamy do czynienia z wieloma zmianami w obszarze wzorców i praktyk związanych z życiem rodzinnym. Zmieniają się zarówno idee i oczekiwania dotyczące ról matki, ojca i dziecka, jak i zakres możliwych oraz podejmowanych sposobów ich realizacji. Z drugiej strony zawsze w jakimś zakresie wzorce te muszą być transmitowane międzypokoleniowo, bez tego kultura nie mogłaby istnieć.

Proponujemy by podczas spotkania nawiązać między innymi do następujących zagadnień:

- motywacji lub ich braku do rodzicielstwa

- ciągłości i zmiany we wzorach oraz praktykach macierzyństwa i ojcostwa

- problemów i barier w wypełnianiu ról rodzicielskich (np. zjawiska tzw. wypalenia rodzicielskiego) oraz ich uwarunkowań kulturowo-społecznych

- współczesnych źródeł kompetencji rodzicielskich

- socjo-demograficznych zróżnicowań kultur i praktyk rodzicielskich

- powiązań między rolami rodzicielskimi a innymi, formalnymi i nieformalnymi rolami społecznymi

- rodzicielstwa nietradycyjnego (jednopłciowego, wielokulturowego, samodzielnego, w rodzinach zrekonstruowanych itp.)

- obecności problematyki parentologicznej we współczesnym dyskursie publicznym

- metod badawczych znajdujących swoje zastosowanie w naukowych eksploracjach rodzicielstwa

 

Pozytywnie zrecenzowane artykuły, prezentujące wystąpienia konferencyjne, zostaną opublikowane w czasopiśmie naukowym „Fabrica Societatis”.


RADA NAUKOWA KONFERENCJI:

dr hab. Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Mariola Bieńko (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Małgorzata Sikorska (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Iwona Taranowicz, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr Paweł Czajkowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr Robert Florkowski (AWF Poznań)

 

SEKRETARZ KONFERENCJI:

mgr Aleksandra Drabina - Różewicz (Uniwersytet Wrocławski)


KOSZT UCZESTNICTWA – 170,00 PLN 

WAŻNE DATY:

Do 15 października 2020 – nadsyłanie propozycji referatów wraz z abstraktami na adres konferencjezspiruwr@gmail.com, formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www.socjologia.uni.wroc.pl

Do 20 października 2020 – uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu propozycji

Do 5 listopada 2020 - uiszczenie opłaty konferencyjnej

Do 31 stycznia 2021 – przysyłanie artykułów do publikacji. Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 40 tys. znaków ze spacjami

Do 20 listopada 2020 – przesłanie prezentacji multimedialnej w formacie .ppt na adres konferencjezspiruwr@gmail.com (o ile uczestnicy planują posługiwać się tym narzędziem)

26 listopada 2020 – konferencja

 

Jednocześnie organizatorzy konferencji zastrzegają sobie, w związku z obecnie trudnym do przewidzenia rozwojem sytuacji wynikającej ze stanu zagrożenia epidemicznego, możliwość zmiana formuły obrad – ze stacjonarnej na online.

 

KARTA-ZGLOSZENIA_kultury-i-praktyki-rodzicielstwa (DOCX / 21.90 kb)

konf-rodzicielstwo_EB (DOCX / 26.14 kb)  

plakat-02