wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Społeczna moc emocji

Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zakład Socjologii Płci i Rodziny

Polskie Towarzystwo Socjologiczne o. Wrocław

zapraszają na ogólnopolską konferencję

 

Społeczna moc emocji

Wrocław,  6 grudnia 2018

moc-emocji


Program konferencji

KARTA-ZGLOSZENIA_spoleczna-moc-emocji 

„Społeczna moc emocji” będzie już piątą konferencją z cyklicznie organizowanych przez pracowników Zakładu Socjologii Płci i Rodziny Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Polskim Towarzystwem Socjologicznym o. Wrocław. Przedmiotami kolejnych sesji konferencyjnych są zagadnienia nurtujące członków społeczeństw późnej nowoczesności i stanowiące ważne obiekty badań  w naukach społecznych. Wcześniejsze spotkania, które gromadziły naukowców z ośrodków akademickich w kraju oraz gości z zagranicy, zajmowały się społeczno-kulturowymi aspektami płci, ciała i cielesności, seksualności oraz intymności. Obecnie chcemy poświęcić uwagę emocjom. Nazbyt często traktuje się istotę ludzką tak, jakby była ona pozbawiona emocji lub całkowicie nad nimi panowała. Jakby najpierw w naszym doświadczeniu pojawiała się refleksja, a potem emocje. A jest dokładnie odwrotnie. Z tych powodów zdają się nam umykać kwestie istotne dla zrozumienia wielu zachowań i zdarzeń.

Proponujemy więc, by podczas spotkania nawiązać do następujących zagadnień:

- emocji jako centralnego elementu ludzkiego doświadczenia, sił wyzwalających i napędzających zachowania ludzi i ich tożsamości

- emocji jako mocy więziotwórczych i strukturotwórczych, które potrafią tworzyć i niszczyć relacje międzyludzkie oraz grupy społeczne

- emocji jako przedmiotu kontroli społecznej: od dostarczania wzorów ekspresji po nakazy i zakazy związane z ich eksternalizacją

- emocjonalnego zaangażowania ludzi przez instytucje społeczne

- mechanizmów włączających emocje w podtrzymywanie hierarchii społecznych

- zmian w przeżyciach emocjonalnych, odzwierciedlających przemiany społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze

- systemów znaczeń i symboli, które tworzą ramy interpretacyjne dla emocji.

 W ramach konferencji organizatorzy zapraszają na wykłady dr hab. Marioli Bieńko (Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, Uniwersytet Warszawski), prof. dr hab. Rafała Drozdowskiego (Instytut Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) i dr hab., prof. AWF Agaty Wizy (Zakład Pedagogiki Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu). Zrecenzowane artykuły, prezentujące wystąpienia konferencyjne, zostaną opublikowane naukowym czasopiśmie internetowym.

 RADA PROGRAMOWA KONFERENCJI:

dr hab. Mariola Bieńko (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Rafał Drozdowski (Uniwersytet Adama Mickiewicza)

dr hab. Dorota Majka-Rostek, prof. UWr (Uniwersytet Wrocławski)

dr hab. Agata Wiza, prof. AWF (AWF Poznań)

dr hab. Ewa Banaszak (Uniwersytet Wrocławski)

dr Paweł Czajkowski (Uniwersytet Wrocławski)

dr Robert Florkowski (AWF Poznań)

 SEKRETARZ KONFERENCJI:

mgr Aleksandra Drabina - Różewicz (Uniwersytet Wrocławski)

 KOSZT UCZESTNICTWA – 150,00 PLN

 WAŻNE DATY:

Do 25 października 2018 – nadsyłanie propozycji referatów wraz z abstraktami na adres konferencja.mocemocji@gmail.com; formularz zgłoszenia do pobrania na stronie www.socjologia.uni.wroc.pl

Do 30 października 2018 – uzyskanie informacji zwrotnej o zakwalifikowaniu propozycji

Do 15 listopada 2018 - uiszczenie opłaty konferencyjnej

Do 31 marca 2019 – przysyłanie artykułów do publikacji. Objętość artykułu nie powinna przekroczyć 40 tys. znaków ze spacjami

Do 4 grudnia 2018 – przesłanie prezentacji multimedialnej w formacie .ppt na adres konferencja.mocemocji@gmail.com (o ile uczestnicy planują posługiwać się tym narzędziem)

6 grudnia 2018 – konferencja, Instytut Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego