wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura > Zakłady i pracownie > Zakład Socjologii Miasta i Wsi

Zakład Socjologii Miasta i Wsi

Pracownicy

Doktoranci:

Historia zakładu

Zakład Socjologii Miasta i Wsi istnieje od początków funkcjonowania Instytutu Socjologii UWr, a może nawet dłużej. Czerpiąc z tradycji Szkoły Chicagowskiej pracownicy Zakładu traktują Wrocław i dolnośląskie obszary wiejskie jak laboratorium do badań nad współczesnymi fenomenami społeczno-przestrzennych. Choć prowadzone w Zakładzie studia służą zazwyczaj diagnozowaniu i rozwiązywaniu konkretnych problemów społecznych, to na bazie wyników badań rozwijane są nowe podejścia i koncepcje teoretyczne. Połączenie empiryzmu bazującego na metodologicznym rygoryzmie oraz orientacji na rozwój teorii sprawia, że Zakład postrzegany jest jako wiodący w Polsce ośrodek socjologii miasta i wsi, który kreuje aktualną debatę nad zbiorowościami i układami lokalnymi.

Główne kierunki badań

Organizacja wydarzeń naukowych

Pracownicy Zakładu Socjologii Miasta i Wsi organizowali i współorganizowali konferencje i spotkania naukowe min. we współpracy z innymi Instytutami UWr., Politechniką Wrocławską, organizacją ECOVAST (The European Council For the Village and Small Town), Polskim Towarzystwem Socjologicznym.

Pracownicy Zakładu biorą aktywny udział w diagnozowaniu problemów miejskich we współpracy z miejskimi instytucjami i władzami Wrocławia w projekcie „Wrocławska Diagnoza Problemów Społecznych.”, a także z władzami i organizacjami innych miast na terenie Dolnego Śląska. Owocem tej współpracy była konferencja „Miasto i władza” zorganizowana w czerwcu 2015 roku. 

W ostatnich latach pracownicy Zakładu byli aktywnie zaangażowani w proces ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, współtworzyli szczegółowe startegie rozwoju miasta w zakresie kultury i rozwiązywania problemów społecznych, które wejdą w skład nowej strategii Wrocław 2030.

Podsumowaniem tych prac była międzynarodowa konferencja „Miasto i Kultura”, która odbyła się we wrześniu 2017 roku.

W 2020 roku Zakład otrzymał grant z programu MNiSW „Doskonała Nauka" na organizację międzynarodowej konferencji naukowej "City and Cityness in Central and Eastern Europe". Wydarzenie jest planowane na rok 2021.

Współpraca naukowa

Zakład współpracuje z innymi ośrodkami socjologicznymi zajmującymi się problematyką miast i wsi, w Polsce jak i zagranicą.  Pracownicy Zakładu realizują indywidualne projekty badawcze z grantów ministerialnych i funduszy unijnych współpracując z agendami władz lokalnych i nawiązując współpracę z innymi jednostkami naukowymi: