wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura > Zakłady i pracownie > Zakład Socjologii Miasta i Wsi

Zakład Socjologii Miasta i Wsi

Pracownicy

Doktoranci:

Historia zakładu

Zakład Socjologii Miasta i Wsi powstał wraz z założeniem Instytutu Socjologii. Jego pierwszym kierownikiem był profesor Władysław Misiak. Drugim kierownikiem był profesor Stanisław W. Kłopot. Od listopada 2018 roku funkcję kierownika pełni dr hab. Mateusz Błaszczyk. Od początku istnienia pracownicy Zakładu prowadzą badania nad socjologicznymi zagadnieniami funkcjonowania miejskich i wiejskich społeczności lokalnych oraz przemian społeczno-przestrzennych w układach miejskich, podmiejskich i wiejskich. 

Główne kierunki badań

Organizacja wydarzeń naukowych

Pracownicy Zakładu Socjologii Miasta i Wsi organizowali i współorganizowali konferencje i spotkania naukowe min. we współpracy z innymi Instytutami UWr., Politechniką Wrocławską, organizacją ECOVAST (The European Council For the Village and Small Town), Polskim Towarzystwem Socjologicznym.

Pracownicy Zakładu biorą aktywny udział w diagnozowaniu problemów miejskich we współpracy z miejskimi instytucjami i władzami Wrocławia w projekcie „Wrocławska Diagnoza Problemów Społecznych.”, a także z władzami i organizacjami innych miast na terenie Dolnego Śląska. Owocem tej współpracy była konferencja „Miasto i władza” zorganizowana w czerwcu 2015 roku. 

W ostatnich latach pracownicy Zakładu byli aktywnie zaangażowani w proces ewaluacji Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016, współtworzyli szczegółowe startegie rozwoju miasta w zakresie kultury i rozwiązywania problemów społecznych, które wejdą w skład nowej strategii Wrocław 2030.

Podsumowaniem tych prac była międzynarodowa konferencja „Miasto i Kultura”, która odbyła się we wrześniu 2017 roku.

Współpraca naukowa

Zakład współpracuje z innymi ośrodkami socjologicznymi zajmującymi się problematyką miast i wsi, w Polsce jak i zagranicą.  Pracownicy Zakładu realizują indywidualne projekty badawcze z grantów ministerialnych i funduszy unijnych współpracując z agendami władz lokalnych i nawiązując współpracę z innymi jednostkami naukowymi: