wybierz język: pl
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

University of Wroclaw

Institute of Sociology

You are here: Home > Institute > Academic Staff > dr hab. Adam Mrozowicki prof. UWr

avatar

dr hab. Adam Mrozowicki prof. UWr

Department of General Sociology

Office hours:

 • Tuesdays: 10:00-11:00
 • Wednesdays: 10:00-11:00

Position:

Research Interests:

Books

 1. Gardawski, J., Mrozowicki, A., Czarzasty, J. (2012) Trade unions in Poland. Brussels: European Trade Union Institute.
 2. Mrozowicki, A. (2011) Coping with Social Change. Life Strategies of Workers in Poland’s New Capitalism. Leuven: Leuven University Press.

Edited books  / journals

 1. Mrozowicki, Adam, Kajta, Justyna, Dubińska-Magiera, Magda, Skowron, Barłomiej (red.) (2020) Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów, Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos."
 2. Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (eds.) (2020) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar (420 pp.).
 3. Bluhm, Katharina, Trappmann, Vera, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (2016) EMECON: Employment and Economy in Central and Eastern Europe, Special Issue on “Social Boundaries of Work”, available at: http://www.emecon.eu/
 4. Kolasińska, Elżbieta, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (ed.) (2017) Praca w XXI wieku. Wymiary formalne i nieformalne (Work in the 21st century. Formal and informal dimensions), Gdańsk: Wydawnictwo Naukowe „Katedra”.
 5. Mrozowicki, Adam, Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna (ed.) (2015) Forum Socjologiczne. Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 6. Czarzasty, J., Mrozowicki, Adam (2014) Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka społeczna (Trade Union Organising in Europe. Research and Social Practice), Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar".
 7. Turk, Jeffrey David, Mrozowicki, Adam (ed.) (2013) Realist Biography and European Policy: an Innovative Approach to European Policy Studies. Leuven: Leuven University Press.
 8. Mrozowicki, A., Nowaczyk, O. Szlachcicowa I. (ed.) (2013) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych (Social Agency: Theories, Methods and Empirical Research in Social Sciences). Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

Peer-reviewed articles in academic journals

 1. Trappmann V, Seehaus A, Mrozowicki A, Krasowska A. The Moral Boundary Drawing of Class: Social Inequality and Young Precarious Workers in Poland and Germany. Sociology. first published 31 January 2021. doi:10.1177/0038038520985791, https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0038038520985791
 2. Stewart, Paul, Mrozowicki, Adam, Pulignano, Valeria (2019) ‘Lean Production is Dead, Long Live Lean Production’: Lean, Neo-Liberal Crisis, Turbulence and the Consolidation of Regimes of Subordination, Warsaw Forum of Economic Sociology 1(19): 7-33.
 3. Mrozowicki, Adam, Trappmann, Vera (2020) Precarity as a Biographical Problem? Young Workers Living with Precarity in Germany and Poland, Work, Employment and Society, DOI: 10.1177/0950017020936898, published online before print 12 August 2020.
 4. Mrozowicki, Adam, Kajjta, Justyna (2020) Young People, Precarious Employment and Nationalism in Poland: Exploring the (Missing) Links, European Review, First view, DOI: https://doi.org/10.1017/S1062798720000514, Published online by Cambridge University Press: 23 April 2020
 5. Mrozowicki, Adam (2019) O kulturze i sprawczości w ujęciu morfogenetycznym. Kultura współczesna nr 3 (106): 169-176. (review article).
 6. Mrozowicki, A., Kajta, J., Seehaus, A., Trappmann, V. (2019). Who is a right-wing supporter? On the biographical experiences of young right-wing voters in Poland and Germany. Przegląd Socjologii Jakościowej, 15(4):212-235. DOI: http://dx.doi.org/10.18778/1733-8077.15.4.10
 7. Giermanowska, E., Mrozowicki, A., Róg-Ilnicka, J. (2019) Socjologia pracy w Polsce: społeczno-gospodarcze i polityczne problemy instytucjonalizacji subdyscypliny, Przegląd Socjologiczy 68(3): 11–41.
 8. Mrozowicki, Adam, Karolak, Mateusz, Krasowska, Agata (2018) Lost in Transitions? Biographical Experiences and Life Strategies of Young Precarious Workers in Poland, Kultura i Społeczeństwo 4: 69-89.
 9. Karolak, Mateusz, Mrozowicki, Adam (2017) Between Normalisation and Resistance. Life Strategies of Young Precarious Workers, Warsaw Forum of Economic Sociology 8(1): 7-32
 10. Marino, Stefania, Bernaciak, Magdalena, Mrozowicki, Adam, Pulignano, Valeria (2019) "Unions for whom? Union democracy and precarious workers in Poland and Italy", Economic and Industrial Democracy 40(1): 111-131
 11. Czarzasty, J., Mrozowicki, A. (2018) "Industrial relations in Poland: Historical background, institutional evolution and research trends", Employee Relations 40(4): 674-691.
 12. Czarzasty, J., Mrozowicki, A. (2018) "Is a new paradigm needed? A commentary on the analysis by Sławomir Adamczyk", European Journal of Industrial Relations 24(2): 193-199.
 13. Mrozowicki, A. (2018), „Socjologiczne analizy stosunków przemysłowych w Polsce: kierunki badań i role zawodowe socjologów w warunkach transformacji systemowej po 1989 roku”, Górnośląskie Studia Socjologiczne. Seria Nowa 9(1): 109-124.
 14. Giermanowska, Ewa, Kolasińska, Elżbieta, Mrozowicki, Adam, Róg-Ilnicka, Joanna (2016) “Tradition, Present and Future of the Sociology of Work in Poland: Reflections on the Project ‘Doyens of the Sociology of Work’”, Warsaw Forum of Economic Sociology 7(13): 89-104.
 15. Pernicka, Susane, Glassner, Vera, Dittmar, Nele, Mrozowicki, Adam, Maciejewska, Małgorzata (2017) When does solidarity end? Transnational labour cooperation during and after the crisis - the GM/Opel case revisited. Economic and Industrial Democracy, Economic and Industrial Democracy 38(3): 375-399.
 16. Mrozowicki, Adam, Maciejewska, Małgorzata (2017) ‘The practice anticipates our reflections’ – radical unions in Poland", Transfer: European Review of Labour and Research 23(1): 67-77.
 17. Mrozowicki, Adam, Maciejewska, Małgorzata (2016) Segmentacja rynku pracy, prekaryjne zatrudnienie a strategie związków zawodowych na poziomie branżowym: przypadek Polski, Prakseologia 158 (1): 361-391.
 18. Mrozowicki, Adam (2016) Normalisation of precariousness? Biographical experiences of young workers in the flexible forms of employment in Poland, Przegląd Socjologii Jakościowej 12(2): 94-112.
 19. Stewart, Paul, Mrozowicki, Adam, Danford, Andy, Murphy, Ken (2016) Lean as ideology and practice: a comparative study of the impact of lean production on working life in automotive manufacturing in Britain and Poland, Competition and Change 20(3): 147–165.
 20. Mrozowicki, Adam, Stewart, Paul, Zentai, Violetta (2015) Critical Labour Studies in Hungary, Poland and the UK: Between crisis and revitalisation", Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism, pp. 19-34.
 21. Mrozowicki, Adam, Kolasińska, Elżbieta, Róg-Ilnicka, Joanna (2015) Introduction: Social boundaries of work, Forum Socjologiczne, Special Issue (Number One): Social boundaries and meanings of work in the 21st century capitalism., pp. 9-15.
 22. Mrozowicki, Adam (2015) Socjologia pracy w Polsce – perspektywy odbudowy subdyscypliny, Humanizacja pracy 1(279): 13-29.
 23. Czarzasty, Jan, Mrozowicki, Adam, 2014, Union organising in Poland in the regional context of CEE, Warsaw Forum of Economic Sociology 2(10): 97-126.
 24. Mrozowicki, Adam (2014) "Odczarowanie rynku”? Socjologiczne refleksje o konsekwencjach globalnego kryzysu ekonomicznego w Polsce, Przegląd socjologiczny 64(4): 67-91.
 25. Mrozowicki, Adam (2014) „Bez zmian na zielonej wyspie? Kryzys ekonomiczny w polskich badaniach socjologicznych”, Prakseologia 155: 105-124.
 26. Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam (2014) Strategie życiowe robotników po 1989 roku – praktyczne i etyczne wyzwania archiwizacji kolekcji danych biograficznych, Studia Socjologiczne 214(3): 239-255.
 27. Mrozowicki, Adam (2014) „Varieties of trade union organizing in Central and Eastern Europe: A comparison of the retail and automotive sectors”, European Journal of Industrial Relations 20(4): 297:315.
 28. Czarzasty, J., Gajewska, K. and Mrozowicki, A. (2014), Institutions and Strategies: Trends and Obstacles to Recruiting Workers into Trade Unions in Poland. British Journal of Industrial Relations 51(1), s.112-135, doi: 10.1111/j.1467-8543.2012.00919.x
 29. Mrozowicki, Adam, Roosalu, Triin, Bajuk-Sencar, Tatiana (2013) Precarious work in the retail sector in Estonia, Poland and Slovenia: trade union responses in a time of economic crisis, Transfer: European Journal of Labour and Research 19(2): 263 - 274, http://trs.sagepub.com/content/19/2/267.
 30. Mrozowicki, Adam, Trawińska, Marta (2013) Women's union activism and trade union revitalisation: the Polish experiences, Economic and Industrial Democracy 34(2): 269-289, DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0143831X12442578.
 31. Gardawski, Juliusz, Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (2012) History and current developments of trade unions in Poland. Warsaw Forum of Economic Sociology 5(3): 9:50.
 32. Mrozowicki, Adam (2012) Tożsamości biograficzne zakładowych działaczy związkowych a rewitalizacja związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, Folia Sociologica 41: 215-236.
 33. Gardawski, J., Mrozowicki, A., Czarzasty J., (2012) Historia i teraźniejszość związków zawodowych w Polsce. Dialog 34(3): 3-30.
 34. Mrozowicki, A., Roosalu, T. (2012) Цивілізування капіталізму у Східній Європі? Робітничий активізм та профспілкові стратегії у автомобільних галузях Естонії, Польщі та Румунії (Civilising capitalism in Eastern Europe? Labour activism and trade union strategies in the automotive sector in Poland, Estonia and Romania); Журнал соціальної критики "Спільне"/Commons: Journal of Social Critique, nr 4 (po ukraińsku), s. 153-164.
 35. Mrozowicki, Adam (2011) Trade union organizing in Eastern Europe: A viable pathway to trade union revitalization? – A case study of the automotive sector, EMECON 2(1), dostępny pod: http://www.emecon.eu/current-issue/second/adam-mrozowicki/ (ISSN 2191-7078).
 36. Mrozowicki, A. (2011) Doświadczenia transformacji systemowej w Polsce w perspektywie socjologicznych teorii sprawstwa, Forum Socjologiczne 1 (1): 55-75.
 37. Mrozowicki, A., Pulignano, V., Van Hootegem, G. (2010) Worker agency and trade union renewal: the case of Poland. Work, Employment and Society 24 (2): 221-240.
 38. Mrozowicki, A., & Van Hootegem, G. (2008). Unionism and Workers' Strategies in Capitalist Transformation: The Polish Case Reconsidered. European Journal of Industrial Relations 14(2): 197-216 .
 39. Mrozowicki, A. & Domecka, M. (2008) Robotnicy i ludzie biznesu. Wzory karier zawodowych a zmiana społeczna w Polsce . Przegląd Socjologii Jakościowej / Qualitative Sociology Review 4 (1): 136-155.

 Book chapters

 1. Mrozowicki, Adam (2021) Structures, institutions and agency: the drivers of the expansion of precarious employment in Poland, in: Woźniak-Jęchorek, Beata, Pilc, Michał (red.) Labour Market Institutions and Productivity. Labour Utilisation in Central and Eastern Europe. London and New York: Routledge, s. 143-163.
 2. Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam, Dubińska-Magiera, Magda, Skowron, Bartłomiej (2020) Biografia i akademia. Wprowadzenie do kolekcji wywiadów biograficznych z członkiniami i członkami Akademii Młodych Uczonych i Artystów we Wrocławiu, in: Mrozowicki, Adam, Kajta, Justyna, Dubińska-Magiera, Magda, Skowron, Barłomiej (red.)  "Biografia i akademia. Doświadczenia młodego pokolenia wrocławskich uczonych i artystów", Kraków: Zakład Wydawniczy "Nomos.", s. 7-40.
 3. Mrozowicki, Adam, Karolak, Mateusz, Czarzasty, Jan, Gardawski, Juliusz, Drabina-Różewicz, Aleksandra, Krasowska, Agata, Andrejczuk, Magdalena (2020) Prekaryzacja pracy a świadomość społeczna i strategie życiowe ludzi młodych: ramy teoretyczne, in: Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (eds.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 17-48.
 4. Mrozowicki, Adam (2020) Badania biograficzne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi: kontekst metodologiczny, in: Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (eds.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 100-114.
 5. Mrozowicki, Adam (2020) Świadomość polityczna i zaangażowanie zbiorowe ludzi młodych, in: Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (eds.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 236-256.
 6. Krasowska, Agata, Mrozowicki, Adam, Seehaus, Alexandra, Trappmann, Vera (2020) Doświadczenie klasy i prekaryzacji w biografiach młodych pracownikw w Polsce i w NIemczech , in: Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (eds.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 329-348.
 7. Mrozowicki, Adam, Trappmann, Vera, Seehaus, Alexandra, Karolak, Mateusz (2020) Typologia strategii życiowych pracowników sprekaryzowanych, in: Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (eds.) Oswajanie niepewności. Studia społeczno-ekonomiczne nad młodymi pracownikami sprekaryzowanymi, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 349-368.
 8. Mrozowicki, Adam, Pieńkowski, Piotr (2019) W poszukiwaniu podmiotowości - wokół socjologii wielkich struktur społecznych Zdzisława Zagórskiego, w: Kurcz, Zbigniew (eds.) W kręgu społecznych wyzwań współczesności, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 53-68.
 9. Mrozowicki, Adam (2019) Precarity and Counter-Movements in the European Semi-Peripheries: the Case of Poland, in: Sommer, Brandon, Schmalz, Stefan (eds.) Precariousness: Confronting Crisis and Precariousness: Organised Labour and Social Unrest in the European Union, Rowman&Littlefield Publishers, pp. 169-188.
 10. Mrozowicki, Adam (2019) Sociology of Work in Poland, in: Stewart, Paul, Durand, Jean-Pierre, Richea, Maria-Magdalena (red.) The Palgrave Handbook of the Sociology of Work in Europe, Cham: Palgrave Macmillan, pp. 253-285.
 11. Czarzasty, Jan, Trappmann, Vera, Mrozowicki, Adam, Andrejczuk, Magdalena (2018) Prekaryjność po polsku i niemiecku : świadomość ekonomiczna i strategie ludzi młodych, in: Czarzasty, J., Kliszko, Cz. (eds.) Świat (bez) pracy : od fordyzmu do czwartej rewolucji przemysłowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH, pp. 395-418.
 12. Mrozowicki, Adam, Kajta, Justyna (2018) Zurück nach rechts? Gewerkschaften und rechte Politik in Polen, in: Becker, Joachim Neo-Nationalismus in der EU: sozio-ökonomische Programmatik und Praxis, Materialien zu Wirtschaft und Gesellschaft Nr. 179 / Working Paper-Reihe der AK Wien, Wiedeń: Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien, pp. 108-120.
 13. Mrozowicki, Adam, Kajta, Justyna (2018) „Rechtspopulismus in Polen”, [in:] Becker, Karina, Dörre, Klaus, Reif-Spirek, Peter (eds.) Arbeiterbewegung von rechts?: Ungleichheit - Verteilungskämpfe - populistische Revolte, Frankfurt am Main: Campus Verlag, pp. 257-270, ISBN: 978-3-593-50971-6.
 14. Mrozowicki, Adam, Bembič, Branko, Kall, Kairit, Maciejewska, Małgorzata, Stanojević, Miroslav (2018) Union campaigns against precarious work in the retail sector of Estonia, Poland, and Slovenia, IN: Virginia Doellgast, Nathan Lillie, and Valeria Pulignano (eds.) Reconstructing Solidarity. Labour Unions, Precarious Work, and the Politics of Institutional Change in Europe, Oxford: Oxford University Press, pp. 144-155.
 15. Mrozowicki, Adam (2017) Od proletariatu do prekariatu? Doświadczenie klasy w biografiach robotników i młodych pracownikówsprekaryzowanych w Polsce, [in:] Gdula, Maciej, Sutowski, Michał (eds.) Klasy w Polsce. Teorie, dyskusje, badania, konteksty, Warszawa: Instytut Studiów Zaawansowanych, pp. 41-59.
 16. Mrozowicki, Adam (2017) Polish pathways to the European Trade Union Confederation, [in:] Cimpanii, Andrea, Tilly, Pierre (eds.) European Labour Unions and European Trade Unions Confederation. An history of multilevel social relations, Brussels: ETUI, pp.  195-210.
 17. Maciejewska, Małgorzata, Mrozowicki, Adam (2017) Bricolage unionism. Unions’ innovative responses to the problems of precarious work in Poland, [in:] Bernaciak, Magdalena, Kahancová, Marta (eds.) Beyond the crisis – innovative union practices in Central-Eastern Europe, Brussels: ETUI, pp. 141-161.
 18. Mrozowicki, A., Karolak, M., Krasowska, A. (2016) “Between commitment and indifference. Trade unions, young workers and the expansion of precarious employment in Poland”, [in:] Delteil, Violaine, Kirov, Vassil (eds.) Labour and Social Transformation in Central and Eastern Europe: Europeanization and Beyond, Routledge, pp. 228-246.
 19. Maciejewska, M., Mrozowicki, A., Piasna, A. (2016) The silent and crawling crisis: international competition, labour market reforms and precarious jobs in Poland, In: Myant, M., Theodoropoulou, S. Piasna, A. (eds.) Unemployment, internal devaluation and labour market deregulation in Europe, ETUI: Brussels, pp. 229-254.
 20. Mrozowicki, Adam, Krasowska, Agata, Karolak, Mateusz (2015) ‘Stop the Junk Contracts’ Young Workers and Trade Union Mobilisation against Precarious Employment in Poland, in: Hodder, Andy, Kretsos, Lefteris (eds.) Young Workers and Trade Unions. A Global View, Basingstoke: Palgrave Macmillan, pp.123-141.
 21. Mrozowicki, Adam (2014) Między remedium a pułapką: taktyki, doświadczenia i konsekwencje organizowania związków zawodowych w Europie Środkowo-Wschodniej, in: Czarzasty, J., Mrozowicki, Adam (eds.) Organizowanie związków zawodowych w Europie. Badania i praktyka społeczna, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe "Scholar", pp. 153-173.
 22. Mrozowicki, A., Antoniewicz, P. (2014) Radical trade unions in Poland: the meanings and mechanisms of union radicalisation in a post-socialist capitalism, in: Connolly, Heather & Kretsos, Lefteris & Phelan, Craig (eds.), Radical Unions in Europe and the Future of Collective Interest Representation, Peter Lang, Bern, pp. 209-230 (w druku)
 23. Mrozowicki, Adam, Domecka, Markieta (2013) Linking Structural and Agential Powers: A Realist Approach to Career, Biographies and Reflexivity, in: Turk, Jeffrey, Mrozowicki, Adam (eds.) (2013) Realist Biography and European Policy: an Innovative Approach to European Policy Studies. Leuven: Leuven University Press, pp. 191-213.
 24. Mrozowicki, Adam, Turk, Jeffrey David, Domecka, Markieta (2013) Introduction: the Need for Realist Biography in European Policy Studies, in: Turk, J, Mrozowicki, A. (eds.) (2013) Realist Biography and European Policy: an Innovative Approach to European Policy Studies. Leuven: Leuven University Press, pp. 13-42.
 25. Mrozowicki, Adam, Krasowska, Agata, Karolak, Mateusz (2013) "Od etatu do prekariatu: wspolczesne przemiany w sferze pracy w Polsce/ From permanent employment to precariat: contemporary transformations in the sphere of work in Poland", in: Huculak, Lukasz, Skowron, Bartlomiej, Dabrowska, Krystyna, Jernajczyk, Jakub, Zakrzewska, Malgorzata, Zarzycki, Roland (eds.) "Nadmiar i brak / Excess and lack", Wroclaw: The Eugeniusz Geppert Academy of Art and Design, The City of Wroclaw, Wroclaw Academic Hub, pp. 35-43.
 26. Mrozowicki, Adam (2013) Człowieczeństwo. Struktura i sprawstwo w teorii socjologicznej Margaret S. Archer, in: Archer, M. Człowieczeństwo. Problem sprawstwa. Translated by A. Dziuban, edited by Adam Mrozowicki, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.
 27. Mrozowicki, Adam (2013) Paradoksy zbiorowego sprawstwa: przypadek rewitalizacji związków zawodowych w sektorze prywatnym w Europie Środkowo- Wschodniej, in: Mrozowicki, A., Nowaczyk, O. Szlachcicowa I. (eds.) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, pp. 268-281.
 28. Szlachcicowa, I., Nowaczyk, O., Mrozowicki, A. (2013) Sprawstwo a dylematy współczesnych nauk społecznych. Wprowadzenie, in: Mrozowicki, A., Nowaczyk, O. Szlachcicowa I. (eds.) Sprawstwo: teorie, metody, badania empiryczne w naukach społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos, pp. 7-15.
 29. Mrozowicki, Adam, Maciejewska, Małgorzata (2013) Conflicts at Work in Poland's New Capitalism: Worker Resistance in a Flexible Work Regime, in: Gall, G. (eds.) New Forms and Expressions of Conflict at Work, Houndmills: Palgrave, pp. 191-211.
 30. Mrozowicki, A. (2012) Robotnicy przemysłowi Wrocławia w drugiej dekadzie transformacji, in: Wolska-Zogata, I., Zagórski, Z. (eds.) Socjologiczne portrety grup społecznych, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 119-140.
 31. Mrozowicki, A. (2010) Robotnicy po transformacji. W poszukiwaniu podmiotowości. in: Żuk, P. (ed.) Podziały klasowe i nierówności społeczne. Refleksje socjologiczne po dwóch dekadach realnego kapitalizmu w Polsce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar, pp. 240-257.
 32. Mrozowicki, A. (2010) The agency of the weak: ethos, reflexivity and life strategies of Polish workers after the end of state socialism. W Archer, M. (ed.) Conversations about Reflexivity. Routledge, pp. 167-186.
 33. Mrozowicki, A., Pulignano, V., Van Hootegem, G. (2009) Reinvention of Activism: a Chance for Union Renewal in New Market Economies? - The Case of Poland. W Gall, G. (ed.) The Future of Union Organising. Building for Tomorrow. Houndmills: Palgrave, pp.79-96.
 34. Mrozowicki, A. (2009) Związki zawodowe w biografiach robotników: między wycofaniem a pragmatyzacją . in: Gardawski, J. (ed.) Polacy pracujący a kryzys fordyzmu. Warszawa: Scholar,pp.581-601.
 35. Szlachcicowa, I., Domecka, M., Mrozowicki, A. (2006) Der Zwang zum doppelten Neuanfang. Polen nach 1945 und nach 1989, in: Alheit, P., Szlachcicowa, I., Zich, F. (eds.) Biographien imGrenzraum. Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Neisse Verlag, Goerlitz, pp. 223 – 250
 1. Szlachcicowa, I., Domecka, M., Mrozowicki, A. (2006) "Empirische Befunde: Intergenerationale Bewegugen in Polen ” IN: Alheit, P., Szlachcicowa, I., Zich, F. (eds.) Biographien im Grenzraum. Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Neisse Verlag, Goerlitz, pp. 251 – 349
 2. Szlachcicowa, I., Domecka, M., Mrozowicki, A. (2006) "Das Fremde und das Eigene: Die polnische Mentalität”, in: Alheit, P., Szlachcicowa, I., Zich, F. (eds.) Biographien im Grenzraum. Eine Untersuchung in der Euroregion Neisse. Neisse Verlag, Goerlitz, pp. 350 – 372
 3. Szlachcicowa, I, Domecka, M, Mrozowicki, A, (2004) Polnisch-tschechisch-deutsche Grenzregion: Biographische Strategien. in: Christian Banse & Holk Stobbe (eds.) Nationale Grenzen in Europa. Wandel der Funktion und Wahrnehmung nationaler Grenzen im Zuge der EU-Erweiterung. Frankfurt/M..: Peter Lang Verlag, pp. 139-157
 4. Domecka, M., Mrozowicki, A. (2003) Neustálá zména – mentalita obyvatel pohraniči a ‘polská modernita’ (Continuity in Change. The Mentality of the Borderland Population and ‘Polish Modernity’) in: Zich, F. (eds.) Regionální identita obyvatel w pohraniči (The Biographic and Regional Identity of the Population in the Borderlands of the Euroregion Nisa), Praha: Sociologický ústav Akademie věd České Republiky, pp. 153-164.
 5. Mrozowicki, A. (2003) Tożsamość jako strategia życia: dynamika robotniczego milieu w Euroregionie Nysa, in: Szlachcicowa, I (ed.), Biografia a tożsamość. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2496. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, pp. 42-75
 6. Szlachcicowa, I., Domecka, M., Mrozowicki, A (2002) The Strategies of Working Out Social Change. In: Frantisek Zich (ed.), Biographies in the Borderland. Prague: Institute of Sociology, Academy of Sciences of the Czech Republic, pp. 109-143.

Encyclopedic entries

 1. Mrozowicki, A., Li-chuan, L. (2011) Biograficzno-narracyjna metoda interpretacyjna, i: Konecki, K. (ed.) Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, pp.43-45.
 2. Mrozowicki, A. (2011) Wrażliwość teoretyczna. in: Konecki, K. (ed.) Słownik socjologii jakościowej. Warszawa: Difin, pp. 321-324.

Edited translations

 1. Archer, M. (2013) Człowieczeństwo. Problem sprawstwa, translated by Agata Dziuban, edited by Adam Mrozowicki, Kraków: Zakład Wydawniczy Nomos.

 Reviews 

 1. Recenzja: Mrozowicki, Adam. 2015. "Czarzasty, Jan (ed.), Rokowania zbiorowe w cieniu globalizacji. Rola i miejsce związków zawodowych w korporacjach ponadnarodowych (Collective Bargaining in the Shadow of Globalization. The Role of TradeUnions in Multinational Corporations), Warszawa: WydawnictwoNaukowe Scholar: 2014", Warsaw Forum of Economic Sociology 6(1) (11): 165-169.
 2. Recenzja: Mrozowicki, Adam. 2013. “Book Review: Miller, Robert and Graham Day. 2012. The Evolution of European Identities. Biographical Approaches. Houndmills: Palgrave Macmillan.” Przegląd Socjologii Jakościowej 9(4):178-182.
 3. Recenzja: Mrozowicki, A. (2011) Gra o jutro usług publicznych w Polsce (The Game for the Future of Public Services in Poland) by Wiesława Kozek (ed.). Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warsaw Forum of Economic Sociology 2(4): 159-164.
 4. Recenzja: Mrozowicki, A., Skoczylas, T. (2012) "The precariat: the new dangerous class" by Guy Standing, Labor History 53(4): 588-589.
 5. Recenzja: Mrozowicki, A. (2011) „Kahancová, M. (2010) One Company, Diverse Workplaces: The Social Construction of Employment Practices in Western and Eastern Europe. Basingstoke: Palgrave Macmillan, £60.00 hbk, 280pp., 9780230579774", Work, Employment and Society 25 (3): 573.

 Reports 

 1. Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam (2016) Trade Union Strategies in a Time of Economic Crisis: the Case of a Car Assembly Plant in Poland, CPS Working Paper Series 2016/4, CEU Centre for Policy Studies, Budapest, available at: https://cps.ceu.edu/publications/working-papers/car-assembly-plant-poland
 2. Czarzasty, Jan, Mrozowicki, Adam (2015) Working Lives Country Profile: Poland, Dublin: Eurofound, http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/poland/poland-working-life-country-profile 
 3. Maciejewska, Małgorzata, Mrozowicki, Adam (2016) The rise of the dual labour market: fighting precarious employment in the new member states through industrial relations (PRECARIR) Country report: Poland, CELSI Report no. 13, Bratislava: Central European Labour Studies Institute (CELSI), available at: http://www.celsi.sk/en/publications/research-reports/detail/13/the-rise-of-the-dual-labour-market-fighting-precarious-employment-in-the-new-member-states-through-industrial-relations-precarir-country-report-poland/
 4. Mrozowicki, Adam, Czarzasty, Jan (2014) Union organising in Poland and in the CEE. Experiences, trends, alternatives. Warszawa: Friedrich Ebert Stiftung,
 5. Mrozowicki, A. (2012) Poland: The representativeness of trade unions and employer associations in the private security sector. Dublin: European Industrial Relations Observatory, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1011018s/pl1011019q.htm
 6. Mrozowicki, A. (2012) Poland: The representativeness of trade unions and employer associations in the sea fisheries sector. Dublin: European Industrial Relations Observatory, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1105068s/pl1105069q.htm
 7. Mrozowicki, A. (2011) Poland: Industrial Relations in the Health Care Sector. Dublin: European Industrial Relations Observatory, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1008022s/pl1008029q.htm
 8. Mrozowicki, A. (2011) Poland: Poland: The effect of the Information and Consultation Directive on Industrial Relations in the EU Member States five years after its transposition. Dublin: European Industrial Relations Observatory, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1009029s/pl1009029q.htm
 9. Mrozowicki, A. (2011) ‘Helping young workers during the crisis: contributions by social partners and public authorities.’. Dublin: European Industrial Relations Observatory, available at: http://www.eurofound.europa.eu/eiro/studies/tn1101019s/pl1101019q.htm
 10. Mrozowicki, A., Pędziwiatr, K., Antoniewicz, P. (2009) Alter-globalism a la Polonaise. A Story of an Activist. Project Europe Rebelle. Paris: L'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Institut Hannah Arendt (online report)
 11. Mrozowicki, A. Pędziwiatr, K. (2009) Contemporary Polish Trade Union Movement and One of its Actors. Project Europe Rebelle. Paris: L'Université Paris-Est Marne-la-Vallée, Institut Hannah Arendt (online report)
 12. Cambré, B, Marx, S, Mrozowicki, A (2006) Business creation as a result of restructuring processes, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, Dublin

Other papers 

 1. Kajta, Justyna, Mrozowicki, Adam (2015) The new Polish parliament: Between the Right and the radical Right, Focaal Blog, published 19.11.2015, available at: http://www.focaalblog.com/2015/11/19/justyna-kajta-adam-mrozowicki-the-new-polish-parliament-between-the-right-and-the-radical-right/#sthash.yLGPvZEh.dpuf
 2. Mrozowicki, Adam, Kajta, Justyna (2015) Economic Crises, Labor Movements and New Forms of Resistance in Central and Eastern Europe, Futures We Want, International Sociological Association, published 29.10. 2015, available at: http://futureswewant.net/mrozowicki-justyna-labor/
 3. Mrozowicki, A. (2006) Dlaczego robotnicy nie protestują?, Bez Dogmatu. Kwartalnik Kulturalno-Polityczny Nr 70
 4. Mrozowicki, Adam (2004) “Robotnicy: klasa roszczeniowa?” Bez Dogmatu. Kwartalnik Kulturalno-Polityczny Nr 59: 23-24

Obrazy:

Prześlij plik:

0%

  Aby dołączyć zdjęcia do tekstu wgraj pliki z komputera lub wskaż plik z listy przesłanych wcześniej.

Dla zachowanie większej czytelności katalogu zdjęć twórz katalogi i przesyłaj zdjęcia bezpiśrednio do wskazanego katalogu.

Edycja profilu

zmień tło lub usuń tło

avatar

Imię i nazwisko:

tytuł naukowy:

Adres e-mail:

Zakład:

Telefon:

Pokój:

Konsultacje:

Funkcje:

Research Interests:

W internecie:

Kontakt z mediami:

Edytuj zakładki: