wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Wydarzenia > Konferencja "Wielokulturowość polskich miast. Teoria praktyka polityka"

Konferencja_grafika

 

Sekcja Socjologii Etniczności Polskiego Towarzystwa Socjologicznego we współpracy z Instytutem Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego serdecznie zaprasza do udziału w konferencji "Wielokulturowość polskich miast. Teoria praktyka polityka" organizowanej online w dniach 3-4 grudnia 2020.

 

O wielokulturowości polskich miast, szczególnie tych dużych, z większą intensywnością mówi się już od ponad dekady i wiąże się ją zarówno z obecnością w lokalnych środowiskach mniejszości narodowych oraz etnicznych, jak i dynamicznym zjawiskiem napływu do Polski obcokrajowców. Swoiste wzmożenie takich narracji, patrzenia na miasto w perspektywie jego etnicznej struktury społecznej, zasobów dziedzictwa materialnego i niematerialnego, historii miejsc i ludzi dawało się zaobserwować w dokumentach aplikacyjnych wielu miast aspirujących do tytułu Europejskiej Stolicy Kultury. Intensyfikacja migracji do Europy, która miała miejsce od połowy drugiej dekady lat dwutysięcznych, skutkowała oczywiście decyzjami podejmowanymi na szczeblu rządowym, ale również określonymi deklaracjami i decyzjami władz miejskich, a także określonymi reakcjami mieszkańców miast wspieranych także przez lokalne organizacje pozarządowe.

 

Bogactwo zjawisk i procesów społecznych związanych ze zróżnicowaniem etnicznym (identyfikowanym w różnych wymiarach, np. społecznym, politycznym, marketingowym, a zarazem nie tylko w odwołaniu do obecności przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych oraz migrantów, ale także m.in. w nawiązaniu do historii, związanego z nią zróżnicowania architektonicznego, oferty turystycznej) wymaga aktualnego namysłu i ustaleń uwzględniających współczesny kontekst obserwowanych zmian. Należy dodać, że współcześnie w polskim kontekście obserwować można zjawisko etykietowania miast mianem wielokulturowych – odbywa się ono głównie w odwołaniu zarówno do ich dziedzictwa historycznego, obecności Innych etnicznie wpisanych w krajobraz miejski od dekad (mniejszości narodowe i etniczne) oraz migrantów, którzy od niedawna stają się ważną częścią lokalnych społeczności. Wszystkie wymienione zjawiska są ważne dla kształtowania się lokalnych tożsamości, ale i dla procesów nadawania tych tożsamości przez inne lokalne wspólnoty.

 

Konferencji przyświeca cel poznania i zderzenia różnych sposobów patrzenia na wielokulturowość oraz mówienia o niej, a także potrzeba diagnozy jak obecnie – po trzech dekadach ożywienia etnicznego mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę, a także po kilku latach zintensyfikowanej migracji do Polski obcokrajowców – funkcjonuje zróżnicowanie etniczne w dużych polskich miastach. Dlatego planujemy połączyć trzy różne perspektywy widzenia zjawiska miejskiej wielokulturowości. Perspektywa naukowa zostanie zaprezentowana przez uznanych specjalistów zajmujących się tematyką wielokulturowości od wielu lat oraz badaczy przyglądających się obecnej sytuacji polskich miast w swej bieżącej aktywności naukowej. Jednocześnie zaplanowano dwa panele dyskusyjne, w których udział wezmą przedstawiciele władz municypalnych miast mających doświadczenie w prowadzeniu miejskich polityk etnicznych oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych miast mających doświadczenie w prowadzeniu działalności na rzecz i z Innymi etnicznie.

 

Efektem spotkania ma być tom zawierający artykuły naukowe oraz zredagowany zapis obu wspomnianych debat. Byłaby to pierwsza tak kompleksowa publikacja o miejskich politykach etnicznych w polskich miastach, chwytająca niemal in statu nascendi nowe procesy (de facto o nowym natężeniu) różnicowań struktury społecznej z uwagi na kryterium etniczne i ich następstwa – polityczne i społeczne. Chcemy, aby publikacja miała nie tylko wartość naukową z racji refleksji ustalającej i analizującej stan zróżnicowania etnicznego polskich miast, ale również wartość praktyczną, wskazującą rozmaite (pozytywne i negatywne) doświadczenia, z których mogą wynikać rekomendacje dobrych praktyk stosowanych w obliczu procesu raczej nieuchronnego – narastającego zróżnicowania etnicznego miast w Polsce.

 

W załączniku znajdą Państwo program konferencji. Jeśli chcieliby Państwo dołączyć do spotkania, bardzo prosimy o rejestrację poprzez wypełnienie formularza https://tinyurl.com/y3wt6den. W odpowiedzi otrzymają Państwo mailowo linki do wydarzenia na zoomie.

Program_Wielokulturowosc-polskich-miast-Teoria-praktyka-polityka_3-4-grudnia-2020 (PDF / 241.43 kb)

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu: etnicznosc.pts@gmail.com

 

 

Organizacja konferencji: dr hab. Kamilla Dolińska, dr hab. Julita Makaro

Sekretariat naukowy konferencji: dr Justyna Kajta

 

Konferencja jest dofinansowana z programu „Doskonała nauka” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nr umowy DNK/SP/463947/2020.