wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Ogłoszenia > Socjologia Grup Dyspozycyjnych I rok - informacje o testach kwalifikacyjnych z języków obcych

Socjologia Grup Dyspozycyjnych I rok

 

Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego informuje, że studenci I roku  I stopnia studiów stacjonarnych są zobowiązani wykazać się znajomością języka obcego (angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski)  na poziomie B2 II. Studenci nie rozpoczynają lektoratu od podstaw, zobowiązani są do kontynuacji nauki języka.

W celu sprawdzenia poziomu biegłości językowej studenci zobowiązani są do przystąpienia do testu kwalifikacyjnego 20.11.2020 lub 21.11.2020.

Testy zostaną otwarte 20.11.2020 o godz. 9.00 i zamknięte 21.11.2020 o godz. 20.00
Studenci powinni skończyć rozwiązywać test najpóźniej 21.11.2020 o godz. 20:00.  

 

Student ma obowiązek wypełnić test SAMODZIELNIE.
Testy odbywają się bez uprzednich zapisów i konieczności rejestracji konta w SPNJO. 
Linki do formularzy z testami zostaną umieszczone na stronie SPNJO 16.11.2020.

https://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/152

Po napisaniu testu kwalifikacyjnego studenci zostaną przydzieleni do grup na odpowiednim poziomie. Listy studentów i wykaz grup dla kierunków, które zgodnie z programem rozpoczynają lektorat w drugim semestrze ukażą się na stronie SPNJO w kafelku WYKAZ GRUP przed rozpoczęciem zajęć w semestrze letnim w roku akademickim 2020/2021.”

Studenci, którzy będą zwolnieni z lektoratu (patrz Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego- punkty 1,2,3),
a chcieliby wykorzystać limit bezpłatnych godzin na fakultatywną naukę innego języka niż język angielski mogą przystąpić do testu z danego języka w powyższym termini

 

Zwolnienie z testu kwalifikacyjnego

 

  1. Studenci, którzy posiadają certyfikat międzynarodowy poświadczający biegłość

            językową na poziomie co najmniej B2, świadectwo matury międzynarodowej

            lub dyplom filologii angielskiej/germańskiej/francuskiej/hiszpańskiej/włoskiej/

            rosyjskiej nie muszą przystępować do testu i mogą być zwolnieni z uczestnictwa

            w lektoracie i egzaminu.

            Wykaz dokumentów zwalniających znajduje się na stronie domowej SPNJO

                                 http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/83

 

  1.  Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 II na innym kierunku

             na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego,

             ocena z  egzaminu będzie przepisana.

  1. Studenci, którzy zdali egzamin na poziomie B2 na innej uczelni nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego, ocena z egzaminu zdanego na innej uczelni może być uznana pod warunkiem,
    że efekty uczenia się są takie same jak na UWr.

 

            W  wyżej wymienionych przypadkach należy skontaktować się z kierownikami

            zespołów języków obcych. W przypadku certyfikatu lub innego dokumentu

            zwalniającego należy wysłać skan dokumentu przed terminem przystąpienia

              do testu.   Skan dokumentu przysłany po terminie nie będzie rozpatrywany  .

 

    Adresy kierowników poszczególnych zespołów znajdują się na stronie

                           http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/news/konsultacje/3-konsultacje

 

  1. Studenci, którzy uzyskali zaliczenie jednego z poziomów - B1, B2 I, B2 II na drugim kierunku na Uniwersytecie Wrocławskim nie muszą przystępować do testu kwalifikacyjnego. W przypadku zaliczonego poziomu B1 lub B2I zobowiązani są zapisać się na lektorat na wyższym poziomie,

http://spnjo.uni.wroc.pl/pl/strony/75-zapisy-uzupe%C5%82niaj%C4%85ce-na-lektoraty.

W przypadku zaliczonego lektoratu na poziomie B2II student powinien przystąpić do egzaminu końcowego.