wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Studenci > Ogłoszenia > Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz szkoły doktorskiej studiujących na UWR

Szanowni Państwo

Podobnie jak w ubiegłym roku akademickim zajęcia z szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej dla studentów oraz doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego w roku akademickim 2023/24 będą organizowane oraz przeprowadzane przez Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

  1. Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajdować się będzie na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem

https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

  1. Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student, doktorant otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość  w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:

Termin I - od 1 października do 30 listopada 2023 r.,

Termin dodatkowy - od 1 lutego do 5 marca  2024 r.- dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie

Nabór międzysemestralny Termin I - od 15 marca do 30 marca  2024 r.

Termin dodatkowy (Nabór międzysemestralny) – od 1 września do 12 września 2024 r.  - dla osób, które z uzasadnionych przyczyn nie odbyły szkolenia w I terminie

 Bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu  bhp prześlę Państwu dodatkowo szczegółową instrukcję logowania się do przedmiotowego szkolenia bhp.

 

Z wyrazami szacunku

 mgr Dawid Piekarski
KIEROWNIK
Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej

Uniwersytet Wrocławski

ul. Kuźnicza 49/55
50-138 Wrocław
tel. +48 71 375 24 89