wybierz język: en
Przejdź do wyszukiwarki/Go to searching
A Ustaw małą czcionkęA+ Ustaw średnią czcionkęA++ Ustaw dużą czcionkę Zmień kontrast

Uniwersytet Wrocławski

Instytut Socjologii

Znajdujesz się w: Strona główna > Instytut > Struktura > Zakłady i pracownie > Zakład Socjologii Ogólnej

Zakład Socjologii Ogólnej

Pracownicy Zakładu

Doktoranci:

Profesorowie emerytowani:

Historia zakładu

Zakład Socjologii Ogólnej powstał w efekcie powołania Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego (1988 r.). Wcześniej od 1945 roku istniała Katedra, a potem Zakład Socjologii na Wydziale Historyczno-Filozoficznym UWr. W pierwszych latach powojennych pracę naukową współorganizował w nim prof. Paweł Rybicki (UJ) wraz z ówczesną asystentką, obecnie prof. Ireną Turnau (UŁ). Efektem działalności naukowej „lat pionierskich” była fundamentalna monografia "Studia nad strukturą ludnościową polskiego Wrocławia" (I. Turnau; Instytut Zachodni, Poznań,1960). Późniejszą kontynuacją tego przedsięwzięcia, w zakresie badań nad strukturą społeczną Wrocławia i Dolnego Śląska, stały się prace zbiorowe pod redakcją prof. Zdzisława Zagórskiego.

Przez wiele lat zakład stanowił główne ogniwo struktury organizacyjnej w zakresie dydaktyki i badań naukowych Instytutu Socjologii. Pracownicy Zakładu Socjologii Ogólnej tworzyli wraz z naukowym usamodzielnianiem się kolejne zakłady Instytutu Socjologii (Zakład Socjologii Pogranicza i Zakład Socjologii Grup Dyspozycyjnych), bądź też w miarę potrzeb zasilali kadrowo pozostałe jednostki naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego lub innych uczelni.

zaklad1_2017-03-02_17-55-44.jpg

[Na zdjęciu od lewej dr Piotr Pieńkowski, mgr Stanisław Kamykowski, dr hab. Adam Mrozowicki, dr hab. Iwona Taranowicz (obecnie kierownik Zakładu Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej), dr hab. Zdzisław Zagórski, prof. nadzw. UWr (profesor emerytowany), dr Irena Wolska-Zogata (obecnie: Zakład Socjologii Sfery Publicznej), dr Olga Nowaczyk (obecnie w Zakładzie Socjologii  Grup Dyspozycyjnych). Na zdjęciu nieobecni są: dr hab. Zdzisław Morawski, prof. nadzw. UWr (profesor emerytowany) oraz dr Mateusz Karolak.]

Główne kierunki badań

Badania pracowników Zakładu Socjologii Ogólnej i doktorantów obejmują tematykę cywilizacji, wielkich struktur i systemów społecznych, głównych procesów współczesności (w tym globalizacji, procesów cywilizacyjnych, (dez)integracji systemów, transformacji postkomunistycznych i regionalizacji), prawnych determinant struktur społecznych, socjologii (nie)bezpieczeństwa i ryzyka, socjologii pracy i organizacji, socjologii polityki i socjologii kultury fizycznej, a także - w przypadku prac doktorantów - zagadnienia włączania subkultur młodzieżowych w obręb kultury dominującej. doświadczeń pracowników sektora BPO w Polsce oraz jakości zatrudnienia konsultantów SAP w warunkach cyfryzacji.

Organizacja wydarzeń naukowych

Współpraca naukowa krajowa i międzynarodowa

Pracownicy Zakładu Socjologii Ogólnej regularnie współpracują i regularnie uczestniczą w międzynarodowych konferencjach z Centrum voor Sociologisch Onderzoek (Centrum Badań Socjologicznych, prof. Valeria Pulignano) Katholieke Universiteit Leuven (Belgia), University of Strathclyde (Business School, prof. Paul Stewart - Szkocja), Uniwersytetem w Lipsku (Niemcy), są również zaangażowani w międzynarodowe programy dydaktyczne (Master Erasmus Mundus MITRA, Master in Sociology, Specialty Intercultural Mediation, FP7 ITN Changing Employment (2013-2016). Część pracowników zakładu realizuje również w polsko-niemiecki projekt naukowy PREWORK "Młodzi pracownicy prekaryjni w Polsce i Niemczech: socjologiczne studium porównawcze warunków pracy i życia, świadomości społecznej i aktywności obywatelskiej".

W ramach współpracy krajowej regularnie uczestniczą w konferencjach na temat „Społeczeństwa Europy Środkowej i Wschodniej” (organizowanych przez KUL).

Pracownicy Zakładu współpracują także z Instytutem Socjologii UAM w Poznaniu oraz Instytutem Socjologii UMCS w Lublinie.

Działalność dydaktyczna

Zajęcia dydaktyczne prowadzone przez pracowników zakładu to m.in: